Libertarische Partij ondersteunt roep E-dampersgemeenschap!

De Libertarische Partij heeft haar steun uitgesproken aan alle dampers in hun strijd tegen de overregulering die de overheden momenteel aan het klaarstomen zijn. In een recent artikel op de site van de Libertarische Partij zeggen ze hier het volgende over (wij quoten)

In het kader van het, in de ogen van de LP eveneens overbodige, overheidsbeleid om consumenten te bewegen te stoppen met roken is het natuurlijk bijzonder vreemd dat consumenten die overstappen naar e-cigs omdat zij menen dat die hen in staat stellen om met het roken van reguliere tabaksproducten te stoppen hierin door diezelfde overheid mogelijk ernstig gehinderd gaan worden.

De LP ondersteunt daarom ook de roep van de groeiende groep dampers, zoals consumenten van e-cigs genoemd worden, om zich hier niet mee te bemoeien. Alle argumenten van voor en tegenstanders ten spijt vindt de LP dat hier geen regelgeving door de overheid gewenst is.

Voor- en tegenstanders kunnen zich richten op voorlichting en de consument moet zijn keuze in vrijheid kunnen maken. Innovatie veranderd mensenlevens en industrie├źn.”

bron: Verbod op e-sigaretten benadeelt consumenten

Binnen het politieke spectrum staat de Libertarische Partij niet op links en niet op rechts, maar bedrijft politiek aan de hand van de klassieke liberale zienswijze. Dit houdt voornamelijk in het zo veel mogelijk beperken van overheidsbemoeienis en het zoveel mogelijk vrijheden geven aan de burgers.

Hoewel het niet opmerkelijk is dat de Libertarische Partij tegen regulering is van zaken waar de burger zelf over kan beslissen, is het een warm bad te vernemen dat er eindelijk een Politieke partij is (hoewel nog erg klein) die zich nadrukkelijk uitspreekt in het dossier E-sigaret!. HotCoil Digital Media werkt ook op libertarische basis, dus het handen schudden met de Libertarische Partij is erg eenvoudig.

Als u nu niet libertarisch heeft gestemd, of heeft kunnen stemmen, dan weet u bij de volgende verkiezingen in elk geval welke van de Politieke Partijen aan uw kant staat.

Liberarische Partij Homepage

Libertarische Partij Facebook