E-sigarettenshops in Nederland moeten labels aanpassen

Omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vindt dat de E-liquids die verkrijgbaar zijn bij E-sigarettenshops onder de chemie wetgeving vallen, en “men dit had moeten weten” moeten alle E-liquids met nicotine boven de 0,5%, in Nederland nu voorzien zijn van doodshoofdjes en een bijbehorend onderschrift die voldoet aan de CLP wetgeving, of tot aan midden 2015 volgens de preparatenwetgeving. Deze maatregel is per direct van kracht, zo deze nog niet van kracht was. Punt is dat veel webshops dit niet wisten, omdat de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit nooit vragen in die trant heeft beantwoord, en dit onder de onduidelijke regelgeving met betrekking tot de E-sigaret nooit uitdrukkelijk naar buiten is gecommuniceerd door de overheid. Verder wordt verwacht door de NVWA dat de labels op de liquids voldoen aan de CLP wetgeving, en dat op zeer korte termijn. Daarnaast moet er een kindveilige sluiting op zitten en een tastbare gevarendriehoek voor blinden die E-sigaretten gaan vullen met deze liquids. (?)

Dit is de eerste stap van staatssecretaris Van Rijn om de periode zonder werkelijke nationale wetgeving voor de E-sigaret, die nu onder de TPD richtlijn valt, te overbruggen. Dit alles onder het mom van de veiligheid van ‘onze’ kinderen. Wellicht een opmerkelijke maatregel, omdat klassieke sigaretten verre van beveiligd zijn tegen grijpgrage handjes van kinderen. De pakjes carcinogene peuken hebben immers geen doodshoofdje op het pakje staan, geen kindveilige sluiting en ook geen gevarendriehoek voor blinden, maar vallen echter wel onder de TPD. Hier lijkt een meting te worden toegepast met twee maten.

Het pakje maatregelen van Van Rijn bevat nog wat meer, zoals registraties etc, maar de focus wordt gericht op het labelwerk. Zodoende zijn tal van webshops inmiddels bezig met nieuwe labels voor hun producten en zullen gebruikers flesjes gaan zien met doodshoofdjes. Maar.. het is kiezen of delen. Niet dat het laatste woord er al over gesproken is, maar diverse webshops hebben plan B al ge├»nitieerd om niet “out of bussiness” te raken. Er staan hoge boetes op het niet naleven van deze regelgeving. De consument zal dus in het vervolg meer en meer flesjes liquid gaan zien met op het label een doodshoofdje.

E-liquid bevat over het algemeen propyleen glycol, glycerine, smaakstoffen en naar wens nicotine. Dit wordt verdampt middels een coil in een E-sigaret. vrijwel alleen de nicotine kan in een bepaalde hoeveelheid schadelijk zijn voor hart en bloedvaten. De andere componenten kunnen in een zeer klein percentage allergische reacties doen opwekken. Steekt men een klassieke sigaret aan, dan bevat de rook ervan meer dan 4000 schadelijke gassen, waarvan zeker 40 ervan bewezen carcinogeen zijn. Tienduizenden doden per jaar in Nederland zijn het gevolg van roken van deze klassieke sigaretten. En voor de duidelijkheid, E-liquid wordt gedampt en niet gedronken. Klassieke sigaretten worden gerookt en niet gegeten. De vraag is waar het verschil precies in zit. [x]