Belgische regering verbiedt online aankoop en verkoop E-sigaret!

Belgisch Minister van Volksgezondheid De Block verbiedt met Koninklijk Besluit internetaankopen van elektronische sigaretten en toebehoren. De E-sigaretmarkt bestaat voor 95% uit webshops en slechts een klein deel stenen winkels. Zo ook in België, waardoor in feite met deze maatregel 95% van de verkopers op deze markt heel verfijnd wordt weggevaagd. Om het met de woorden van de Belgische regering te zeggen: “De E-sigarettenmarkt zal op deze manier vanzelf verdampen'” (quote: De standaard)

De paranoïde heksenjacht op de elektronische sigaret woedt al een paar jaar door Europa. Er is inmiddels zoveel bewijs dat de E-sigaret veelvoudig minder schadelijk is dan klassieke sigaretten dat een rationeel denkend mens dit tabaksalternatief zou moeten omarmen. De EU en de overheden van de aangesloten landen, met uitzondering van Groot-Brittannië, wijzen, ondanks alles, de E-sigaret nog steeds af. Voor de overheidsfinanciën, het marktbehoud van de tabaksindustrie en het onbeperkt ondersteunen van de farmaceutische bedrijven is het nodig dat de elektronische sigaret de “marktdood” sterft. De EU en de aangesloten landen schromen dan ook niet om dit klusje beetje bij beetje te klaren.

Groot-Brittannië, waar inmiddels de elektronische sigaret ter ondersteuning van het stoppen met roken via het ziekenfonds daar gratis wordt verstrekt, heeft een andere kijk op de materie en ziet in dat de elektronische sigaret de redding betekent van honderdduizenden levens per jaar. Ze staan binnen de EU alleen in hun standpunt, maar denken in elk geval wèl aan de gezondheid van hun bevolking.

Maggie de Block, Belgisch minister van volksgezondheid reguleert elektronische sigaretten
Maggie de Block, Belgisch minister van volksgezondheid

“De E-sigarettenmarkt zal zo vanzelf verdampen..”

Over gezondheid gesproken: We komen weer terug bij België, waar ze een minister van volksgezondheid hebben die duidelijk een zwaargewicht in onsportiviteit is, en de deur voor regulier internet verkoop en aankoop van elektronische sigaretten bruut dicht gooit. Hieronder het overzicht van de maatregelen die zijn genomen in België:

 

  • maximaal 2ml inhoud voor de tankjes
  • maximaal 10ml per flesje liquid
  • maximaal 20mg/ml nicotine
  • geen additieven zoals cafeïne, taurine, vitamines, dampkleuring, nicotine-accelerators, carcinogene toevoegingen
  • productie dient te geschieden uitsluitend met zeer zuivere componenten
  • ingrediënten die niet schadelijk zijn in onverhitte als ook in verhitte toestand
  • elektronische sigaret geeft nicotine af in constante doses
  • elektronische sigaretten en navullingen zijn kind- en manipulatief veilig, mogen niet breken en lekken en moeten 100% lekvrij afgevuld kunnen worden.
  • product registratieplicht importeurs:  kosten € 4000,= per product.
  • verkoop en aankoop van elektronische sigaretten en liquids op afstand zijn verboden.

Duidelijk zal zijn dat met de laatste twee bepalingen de handel in e-sigaretten en liquids wordt stilgelegd. Zoals een Belgische webshophoudster ons verdrietig meldde, kunnen veel webshops in elektronische sigaretten hun e-sigaretten en liquids niet voor € 4000,=  per product gaan registreren omdat dit buiten proportioneel hoog bedrag nooit terug te verdienen is als dit door één shop (importeur) moet worden bekostigd. De meeste shops zijn namelijk geen multinational met een flinke zak geld, zeg maar..  Verder zorgt het verbod op verkoop op internet er voor dat de complete handel niet verkocht mag worden als men alleen draait op een webshop. Klaar met de business dus en weer een zelfstandige die naar de knoppen is geholpen door de paranoïde regels van een overheid.

Net als in de jaren vijftig van de vorige eeuw, de botersmokkel ging floreren, zien we nu dat Belgen gaan hamsteren in Nederland. Daar ziet het er ook niet al te rooskleurig uit, maar daar heeft men nog net wat meer mogelijkheden, zo lijkt het. Komende maand mei zal ook voor Nederland duidelijker gaan worden of de elektronische sigarettenshops kunnen blijven bestaan. De iets andere wetgeving biedt daar nog wat mogelijkheden, maar ook in Nederland worden de touwtjes vrij strak aangetrokken.

Zelfstandig werken aan de gezondheid mag blijkbaar niet in Europa. Men moet stoppen met roken door middeltjes van de farmacie, of door blijven roken met sigaretten van de tabaksindustrie. Een andere keuze krijgt de Europese bevolking niet en daarom wordt de elektronische sigaret, wat de gulden middenweg is, op slinkse wijze afgeserveerd door politici. We hopen dat deze politici zich later zullen realiseren dat ze door hun onkundige en op geldbeluste beslissingen vele rokersdoden op hun geweten hebben…

[x]

bronnen:

Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten
E-sigaret mag niet op café en mag geen vitamines of cafeïne bevatten