Survey: E-sigaret prima tabaksalternatief voor rokers

Onlangs publiceerde Konstantinos Farsalinos en zijn collega’s de resultaten van een wereldwijd onderzoek naar de effecen van de elektronische sigaret en publiceerde dit in “International Journal of Environmental Research and Public Health ISSN 1660-4601″

Voor mensen die hun klassieke sigaret reeds verruilden voor de elektronische sigaret zijn de uitkomsten niet verrassend en heel herkenbaar. Voor mensen die zonder dat ze ooit een elektronische sigaret in handen hebben gehad maar hierover wel willen beslissen, staatssecretaris van Rijn bijvoorbeeld met zijn trawanten RIVM en NVWA,  of meneer Rutgers met zijn door de farmaceutische industrie gesponsorde longfonds,  hopelijk een  “eye opener” .

Het onderzoek van Konstantinos E. Farsalinos, Giorgio Romagna,  Dimitris Tsiapras, Stamatis Kyrzopoulos  en Vassilis Voudris, verbonden aan het  Onassis Cardiac Surgery Center, Griekenland, werd gehouden onder meer dan 19000 E-sigaret gebruikers van over heel de wereld.

Wat laat het onderzoek van deze gewaardeerde Griekse cardiologen ons zien? Allereerst leert het onderzoek ons dat de hedendaagse elektronische sigaret zeer capabel is in het vervangen van een carcinogene sigaret. Dat is een enorme winst, omdat mensen hiermee niet meer de duizenden schadelijke stoffen inhaleren, geen koolmonoxide meer in hun lichaam krijgen, geen radioactief polonium en de zeker 40 kankerverwekkende elementen uit rook van een klassieke sigaret mis lopen.

De top drie bijverschijnselen die worden genoemd werden in de survey van het voormalige Kenniscentrum E-roken eind 2012 ook al genoemd, droge mond en keel (38,9% van de 57,9% die problemen hadden). Ook hoesten (12,9%) en tandvleesproblemen (13,1%). Bij meer dan 90% van de e-sigaretten gebruikers verdwenen deze klachten weer geheel of gedeeltelijk na wat langer dampen, zo leert ons dit rapport. Het overgrote deel van de e-sigaretten gebruikers rapporteerden geen bijverschijnselen. Het aantal ongelukjes met liquid (1,2%), batterijen (0,9%) en elektronische onderdelen (0,6%) is bijzonder klein. Te denken valt aan het morsen van een druppeltje liquid op de huid, een heet wordende batterij of andere zeer weinig voorkomende “ongelukjes”. Uiteraard worden dit soort dingetjes in de media vaak breed uitgemeten zodat het lijkt alsof de een na de andere ploffende e-sigaret batterij als vuurpijlen uit elkaar knallen. Onderzoek onder 19414 gebruikers laat zien dat dit dus gewoon niet zo is.

Maar dan de positieve zaken van het stoppen met de carcinogene sigaret waarbij de elektronische sigaret als vervanger wordt gebruikt. Dit zijn er nogal wat. Betere ademhaling, betere algemene fysische gesteldheid en betere nachtrust, maar ook betere reuk en smaak, wordt het meest genoemd. Minder, maar toch significant zijn beter humeur, seksuele prestaties en uithoudingsvermogen.

Voor mensen met chronische ziekten (5259 stuks in de survey) zoals COPD lijkt de omschakeling van klassieke sigaretten naar elektronische sigaretten een prima alternatief. Veruit de meeste COPD en Astma patiënten die nu een elektronische sigaret gebruiken ervaren een verbetering in de gezondheid. Dit geldt in iets mindere mate  ook voor mensen die de chronische ziektes hypertentie, arteriosclerose, thyriod (schildklier) ziekte en hypercholesterolemie (hoog cholesterol). De minste verbetering is waarneembaar bij mensen met diabetes. In significant mindere aantallen fracties van percentages worden er verslechteringen gemeld. De meeste van deze chronisch zieken melden dus stabiel of enorme verbeteringen.

0,5% van de ondervraagden (88 van de 19414) geven aan eerder niet te hebben gerookt alvorens ze de elektronische sigaret gingen gebruiken. De overige 99,5% stapte van de klassieke sigaret terug naar de elektronische sigaret. De elektronische sigaret zet dus niet aan tot roken, zoals de overheid en veel gezondheidsclubjes ons wil doen geloven, maar zorgt juist voor een vermindering van het aantal rokers. We geven nog maar eens aan dat roken dus niet hetzelfde is als dampen. (voor de duidelijkheid).

Hoewel sommige studies laten zien dat de elektronische sigaret residustoffen bevatten van toxische stoffen, zijn deze dermate laag in vergelijk met sigarettenrook dat de conclusie is dat elektronische sigaretten zondermeer veel en veel minder schadelijk zijn dan klassieke sigaretten. Ook dit is geen nieuws voor e-sigaretten gebruikers. Meer onderzoek zal op langere termijn uitwijzen of deze minieme hoeveelheid toxische stoffen die er nog in de damp van de e-sigaret zouden zitten ook voor de langere termijn enige schade toebrengt aan de gezondheid. Het rapport geeft duidelijk aan dat de elektronische sigaret gebruikt dient te worden als vervanging van de klassieke sigaret, en niet als een trendy fancy gewoonte. Heel terecht merkt het rapport op dat er geen tekenen zijn dat de elektronische sigaret geadopteerd wordt door jongeren. Dit is een stokpaardje van het longfonds wat met dit rapport naar het rijk der fabelen wordt verwezen.

Al met al een zeer duidelijk rapport over de elektronische sigaret en het dampen.

Voor mensen die inmiddels dampen, geen nieuws onder de zon, doch wederom weer een bevestiging, maar voor mensen die menen dat de e-sigaret nog steeds niet het juiste alternatief is als tabaksvervanger of zelfs nog slechter als een klassieke sigaret, wellicht die “eye-opener”…. Meneer Rutgers? let u ook even op?

bron: Characteristics, Perceived Side Effects and Benefits of Electronic Cigarette Use: A Worldwide Survey of More than 19,000 Consumers