Dodelijke nicotinewaarde mens bepaald door dubieuze zelfonderzoekjes

Hotcoil Digital Media wist de hand te leggen op een op 4 oktober 2013 gepubliceerd document wat aantoont dat de wereldwijde geaccepteerde LD50 (dodelijke waarde) van Nicotine gebaseerd is op tal van zelfonderzoekjes, aannames en dubieuze resultaten. Waarom is dit interessant? Met de nieuwe Tabaksrichtlijn van de EU en de heksenjacht op alles wat met elektronische sigaretten te maken heeft, lijkt dit document aan waarde te winnen. De Esigbond stelde al – en niet alleen de E-sigbond, maar ook Bibra en de fabrikant van Happy Liquids in Duitsland – dat de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit zich baseert op onwezenlijke argumenten om de liquids voor E-sigaretten te voorzien van doodshoofdjes, zware CLP waarschuwingszinnen en overregulering voor de navullingen (10ml als maximum). De nVWA baseert zich op het meest kwetsbare dier wat ooit een nicotinetest heeft ondergaan (Muizen in dit geval), terwijl wereldwijd ratten als referentie worden gebruikt. Maar zelfs die testen blijken erg dubieus te zijn, maar worden wereldwijd dus als “waarheid” aangenomen. Deze resultaten van deze  “zelf” testen met nicotine zijn tot stand gekomen gedurende anderhalve eeuw, en momenteel werken overheden dus met testresultaten uit een tijdperk wat ver achter ons ligt. Vergelijk het met resultaten van techniek van een stoommachine, wat als referentie wordt gebruikt voor de ontwikkeling van de nieuwste dieselmotoren van 2014. Absurd dus!

Onderzoeker Bernd Mayer, Curriculum Vitae PDF verbonden aan de Karl-Franzens University Graz, Oostenrijk, deed onderzoek naar hoe deze LD50 voor nicotine, die wereldwijd wordt gehanteerd, tot stand is gekomen. De resultaten zijn niet alleen schokkend, maar ook verbazend te noemen!

Zijn wetenschappelijk onderzoek start met met het aanhalen van de standaard informatie, die overal als waar wordt aangenomen, dat 30 tot 60mg nicotine dodelijk zou zijn voor een volwassen mens. Hij is goed op de hoogte van het feit dat dit leidt tot een bepaalde keuze in etikettering van producten zoals liquids voor e-sigaretten. Inname van 10ml van e-liquid zou volgens deze norm dan al een volwassene kunnen omleggen, zo schrijft professor Mayer. De 60-mg dosis zou overeenkomen met een orale LD50 van ongeveer 0,8 mg / kg, een dosis die aanzienlijk kleiner is dan de waarden die proefdieren scoren, variërend van 3,3 (muizen) tot meer dan 50 mg / kg (ratten ) (onderzoek van Hayes 1982  bron: zie origineel artikel). Hoewel een LD50 van 0,8 mg / kg zou impliceren dat de toxiciteit van nicotine  gelijk  is aan of zelfs hoger is dan die van cyanide, zijn fatale nicotine vergiftigingen relatief zeldzaam. Er zijn talloze verslagen van proefpersonen met verbruik van nicotine in hoeveelheden die veel hoger zijn dan 60mg, die het overleefd hebben.  (Larson et al. 1961  bron: zie origineel artikel).

De LD50 waarde die tegenwoordig wordt gehanteerd stamt uit een onderzoek uit 1969 van ene meneer Lazutka, met als bronnen o.a. ook “zelf” onderzoek tot terug aan 1856. Lazutka wordt aangehaald als het gaat om de “schatting” van de LD50 waarde van 60mg voor volwassen mensen, maar deed zelf alleen onderzoek naar nicotine op ratten en muizen. Hijzelf heeft nooit toxische waardes gemeten voor mensen. Een ander onderzoek voor de LD50 waarde komt van Lehman, uit een onderzoek uit 1949, waar weer referenties staan van voor de oorlog. Veel vooronderstellingen maar weinig echt bewijs.

professor Mayer haalt nog wat dubieuze experimenten aan die inmiddels als feit klakkeloos zijn overgenomen. Voorbeelden vind u in het originele artikel van Mayer. (zie bronvermelding). Het is verbazend dat de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit zich baseert op een dubieus onderzoek op muizen, wat in wetenschappelijke kringen niet breed wordt gedragen. Matsushita deed in 1995 onderzoek op honden, wat beter vergelijkbaar resultaat geeft als men het afzet op mensen. De toxiciteit is dan 6,5 tot 13mg/kg. Rekent men deze waarde om naar een mens van bijvoorbeeld 75 kilo, dan is de toxische dodelijke waarde opeens 487,5 tot 975mg. Dit is vele vele malen hoger dan 1 flesje liquid van 10ml, dat zal duidelijk zijn.

De Voedsel en Warenautoriteit eigent zich de criteria toe van de LD50 voor muizen uit een dubieus onderzoek wat niet eens refereerde aan de dodelijkheid van nicotine van mensen. Een onderzoek van meer dan 50 jaar oud met visies en interpretaties, meetmethodes van die tijd. Het zorgt ervoor dat de liquids veel te zwaar worden gereguleerd met foutieve waardes, veiligheidszinnen en symbolen. De nVWA zorgt er zo zelf voor dat het product E-liquid bewust fout wordt geëtiketteerd en gepositioneerd, met bangmakerij als doelstelling. Instituten zoals Bibra of TüV hanteren alle veel lagere nicotinewaardes in hun veiligheidsbladen voor liquids en dat is niet voor niets. Zouden zij het allemaal fout hebben, of handelen nVWA en het RIVM in het financiële belang van de Staat? Wij denken, nee wij weten het zeker,  het laatste. Er wordt een vies spelletje gespeeld door de overheid.

bron origineel Engels: How much nicotine kills a human? Tracing back the generally accepted lethal dose to dubious self-experiments in the nineteenth century

bron google Nederlands: Hoeveel nicotine doodt een mens? Terug te traceren van de algemeen aanvaarde dodelijke dosis aan dubieuze zelf-experimenten in de negentiende eeuw Bernd Mayer 1

Noot: de bronnen die in het originele artikel worden genoemd zijn “Payment” bronnen uit een wetenschappelijke database.

[x]Opiniestuk: HotcoilDM

3 thoughts on “Dodelijke nicotinewaarde mens bepaald door dubieuze zelfonderzoekjes

 • 1 oktober 2014 at 19:16
  Permalink

  Goed bericht. Jameer dat ze er helemaal niets mee doen.

 • 30 juni 2015 at 23:31
  Permalink

  Er zit een grove fout in het artikeltje. Er staat: ‘[…] de toxische dodelijke waarde [voor mens van 75kg] is opeens 487,5 tot 975mg. Dit is vele vele malen hoger dan 1 flesje liquid van 10ml, dat zal duidelijk zijn.’

  Dit laatste klopt absoluut niet. 1 ml is namelijk niet 1 mg, maar 1 gram ofwel 1000 mg!, ergo, het flesje van 10 ml bevat 10 tot 20 dodelijke doses, niet 1/50 of 1/100!

  • 22 juli 2015 at 23:33
   Permalink

   we zullen het anders uitleggen. Een flesje bevat bijvoorbeeld 10mg/ml. in een flesje zit totaal 10ml dus ook 100mg nicotine.
   de LD50 waarde voor ratten (dus geen mensen) is 50mg/kg bij orale inname. Het flesje levert dus 100mg in 1 slok.
   Een RAT van 75kg (tja) gaat dan dus de pijp uit bij 75kg/(100mg/50mg)= 37,5 eenheden van deze 10ml flesjes. als de mens een rat was, dan zou dit ook op 37,5 flesjes oraal ingenomen gebeuren.
   Het artikel wilde juist aangeven dat mensen geen ratten zijn, en bij onderzoeken gedurende de vorige eeuw resultaten laten zien dat de LD50 waarde voor mensen veel anders ligt. De vloeistof is daarbij bedoeld om te dampen en niet om te drinken, waarbij ongeveer 20% tot 30% van de nicotine maar wordt opgenomen (bron RIVM).De mens kan meer mg nicotine per kg hebben (zo blijkt dan dus), dan ratten. Deze interpretatie was feitelijk het doel van het betoog. Uiteraard is het niet de bedoeling dat men kleine kinderen liquid laat drinken, dat zal duidelijk zijn. Die wegen geen 75kg over het algemeen. voor een kind van 2kg is een opgedronken flesje liquid dan ook meestal fataal.

Comments are closed.