Schiet “van Rijns” AMvB E-sigaret, dampersdroom aan flarden?

Op 28 november 2014 werd de damperswereld getrakteerd op de Algemene Maatregel van Bestuur van de E-sigarettenexperts van onze overheid, onder regie van Staatssecretaris Van Rijn. Het is spijtig te zien dat ondanks stevige argumenten er aan het concept van voor de zomer niet veel veranderd is. HotCoil Digital Media analyseert de hoofdlijnen van deze toch wel overdreven regulering voor elektronische sigaretten en dampvloeistoffen. Wordt de dampersdroom dan nu echt aan flarden geschoten?

De AMvB is bedoelt als een tijdelijke oplossing onder de warenwet om het gat te dichten wat is ontstaan door het EU besluit de E-sigaret te reguleren onder de EU tabaksrichtlijn. Zoals het een goede overheid betaamd, verzin je dan gewoon wat regeltjes  en druk je die dus door de strot van de groep waar het om gaat, onder het mom van veiligheid. In dit geval dus de gebruikers van E-sigaretten en de verstrekkers ervan, de retailers en importeurs. Hieronder vind je de headlines van deze Algemene maatregel van Bestuur aangaande de Elektronische sigaret

ingangsdatum 1 februari 2015. De overheid zegt het lekker ambtelijk als de eerste dag na de derde kalendermaand na publicatie in de staatscourant.

Laten we simpel zeggen dat de toepasbaarheid van deze regulering uit de AMvB bedoelt is voor reguliere elektronische sigaretten met nicotine. Sishapennen zonder nicotine hebben volgens onze overheid geen veiligheidsrisico (HotcoilDM: wij denken dat het een gewoonte aanleert die een psychische afhankelijkheid juist stimuleert).

Artikel 3 is interessant. Het behandelt welke E-sigaretten er mogen worden verhandeld na de ingangsdatum. dit zijn:

  1. E-sigaretten die bedoeld zijn voor eenmalig gebruik (wegwerp sigaretten look-a-likes)
  2. E-sigaretten die een clearomizer hebben en gevuld worden met liquid uit flesjes
  3. E-sigaretten die gebruik maken van eenmalig bruikbare voorgevulde cartridges

Een elektronische sigaret wordt slechts in de handel gebracht indien deze in de vorm is van een wegwerpproduct, of indien deze door middel van een navulverpakking en een reservoir navulbaar is of herlaadbaar is met een patroon voor eenmalig gebruik.

Drippers mogen dus niet meer verhandeld worden in deze setting.

verder wil artikel 3 nog dit:

Een elektronische sigaret geeft per merk en type bij gebruik onder normale en vergelijkbare omstandigheden, op vergelijkbare wijze nicotinedoses af.

artikel 3 ziet erop dat wanneer een consument eenzelfde merk en type product koopt en dit op dezelfde manier gebruikt, de wijze van nicotineafgifte vergelijkbaar moet zijn. Daarmee is de nicotineafgifte van het product ook voorspelbaar voor de consument bij een eventuele volgende aanschaf.

Een navulreservoir van een navulbare elektronische sigaret heeft een volume van ten hoogste 2 ml.

Deze is simpel en duidelijk. 2ml clearomizers zijn de limit. Clearomizers met grotere inhoud mogen niet meer worden verhandeld. Dat betekent dus vaker bijvullen.

Artikel vier behandelt het afvullen liquids.

Een elektronische sigaret en een navulverpakking zijn kindveilig, beschermd tegen manipulatie, breken en lekken en beschikken, indien van toepassing, over een mechanisme dat lekvrij navullen mogelijk maakt.

Met andere woorden, kindveilige dop etc.. maar interessant is “INDIEN VAN TOEPASSING  over een mechanisme dat lekvrij navullen MOGELIJK maakt. ” In feite is dit een zinsnede waarmee men alle kanten uit kan gaan, maar volgens ons niet per definitie een handelsverbod inhoudend voor de nu aanwezige clearomizers. Immers .. “indien toepasbaar en mogelijk maakt”. Zolang iemand maar zorgvuldig en rustig de liquid in de clearomizer druppelt, moet het afvullen van een clearomizer lekvrij voltooid kunnen worden, in die hoedanigheid is het dus MOGELIJK gemaakt volgens ons. Nogmaals, valt te bezien hoe deze regel in de praktijk gezien wordt, maar er is ruimte voor diverse interpretaties. We verwachten ten aanzien van clearomizers zoals we die nu kennen, dat hier niet een nadruk op gaat liggen. De nadere uitleg in de AMvB gaat hier verder niet op in namelijk, wat kan suggereren dat hier ruim mee wordt omgegaan.

Dan artikel 5 wat ingaat op verpakkingen van liquids en de inhoud. Liquidverpakkingen met meer dan 10ml liquid zijn verboden te verhandelen. Clearomizers dus niet groter dan een inhoud van 2ml en niet meer dan 20mg/ml nicotine. Dus de 30 en 50ml flesjes liquid mogen niet meer, zo ook de clearomizers die een grotere inhoud hebben dan 2ml en nicotinevloeistof met meer dan 20mg/ml zoals 24 en 36 mogen ook niet meer worden verhandeld. Daarnaast mogen de liquids geen niet-eigen toevoegingen hebben die in werken op vitaliteit en energie. De liquid moet zuiver zijn van kwaliteit, mag geen nicotine versterkers of accelerators hebben en uiteraard niet actief carcinogeen zijn. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft hier al sinds het voorjaar inspecties op uitgevoerd, dus dit is bekend terrein. Dat geldt ook voor de al in werking zijnde CLP regeltjes, gevarensymbolen en “doodshoofdjes”. (Certificeringsinstituten en MSDS Sheets adviseurs menen trouwens nog altijd dat de Voedsel- en Warenautoriteit hier de plank flink mis slaat en dat die doodshoofdjes een vorm is van overetikettering).

Claims m.b.t. gezondheid, speciale helende effecten, verjongend etc zijn verboden. Ook mag er niet gesteld worden dat het ene merk e-sigaret minder schadelijk zou zijn dan het andere merk. De E-sigaret is geen cosmetisch product of een levensmiddel.

Artikel 8 behandelt hoe het label ingericht moet worden en met wat. Dit geeft voor de retailer de nodige rompslomp en regelwerk plus een flinke hoeveelheid administratie en pittig kostenplaatje. Het beperkt ook de liquid invoer uit het buitenland omdat zij volgens EU CLP wetgeving werken die wèl klopt. De VWA versie klopt niet, dus alle etiketten moeten wanneer geïmporteerd uit het buitenland worden aangepast op de foutieve interpretatie van VWA.

Dan artikel 9. In dit artikel wordt bepaald dat er geen reclame mag worden gemaakt, tenzij men vermeldt in de reclame uiting dat er wel even “de zwaar verslavende stof nicotine” inzit en dat het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers. In een dergelijke reclame uiting mag men niet beweren dat de elektronische sigaret zonder schadelijke gevolgen gebruikt kan worden, en men mag ook niet beweren dat de elektronische sigaret helpt bij het stoppen met roken. (HotCoilDM: gebruikers van E-sigaretten weten wel beter, maar dat terzijde. Wie dampt, rookt namelijk niet, damp is namelijk geen rook. In die hoedanigheid is men gestopt met roken) Men mocht al niet beweren dat de E-sigaret gezond is, maar hoewel anders bewezen is door de wetenschap, blijkbaar ook niet dat de E-sigaret minder schadelijk is als een sigaret. (?) De Overheid wil graag dat de waarheid van tafel gaat dus.

artikel 10 geeft zoiets als dat een geimporteerde e-sigaret en/of liquid moet voldoen aan de Nederlandse eisen voor E-sigaretten. artikel 11 geeft even aan hoeveel de overheidsschatkist nog aan geld nodig heeft en artikel 12 geeft de termijnen weer binnen welk tijdsbestek nog niet aan de regels voldoende artikelen nog verhandeld kunnen worden. Het juiste labelwerk volgens artikel 8 gaat in op 1 februari 2015. Niet gewenste uitingen op verpakking of etiket zijn verhandelbaar tot en met mei 2015

In detail geeft onze overheid nog wat uitleg per artikel ter verduidelijking, voor de liefhebbers. (zie bronlink)

crackdream2

Dan de hamvraag. Heeft deze Algemene maatregel van bestuur een groot effect op hoe men momenteel de elektronische sigaret binnen de damperswereld gebruikt. Ja en Nee. Het ja geldt voor hen die gebruik maken van grote navulverpakkingen en clearomizers met een tankinhoud die groter is dan 2ml. Ook zij die drippers gebruiken.Voor retailers is het zaak zo snel mogelijk van liquidverpakkingen af te komen die groter zijn dan 10ml en van clearomizers die grotere inhoud hebben dan 2ml. Er moet veel administratie bijgehouden worden, waardoor kosten stijgen en er blijft grote onduidelijkheid wat wel en niet mag zodat de Overheid wanneer ze wil kan prijsschieten.

Wij kunnen geen referentie vinden over MODS, en omdat een mod een batterij(onderdeel) is, lijkt het erop dat die samen met een navulbare clearomizer net zo goed een e-sigaret vormt die voldoet aan de definitie in artikel 3: “E-sigaretten die een clearomizer hebben en gevuld worden met liquid uit flesjes” . Gezien de definitie “artikel 3 ziet erop dat wanneer een consument eenzelfde merk en type product koopt en dit op dezelfde manier gebruikt, de wijze van nicotineafgifte vergelijkbaar moet zijn. Daarmee is de nicotineafgifte van het product ook voorspelbaar voor de consument bij een eventuele volgende aanschaf.” zou in onze optiek kant en klare sub ohm clearomizers geen probleem moeten opleveren.

Voor het DIY verhaal geldt dat open atomizers waarbij men zelf wickt en coilt wel gebruikt mogen worden, maar niet meer door retailers mogen worden verkocht, omdat de combinatie met een batterij/accu ervan er geen is die voldoet aan de criteria voor een elektronische sigaret uit artikel 3. Dan de DIY vloeistoffen: Wij kunnen hier geen referentie van vinden in de AmvB. De regulering lijkt alleen te gelden voor op de markt geplaatste liquids, kant en klaar voor gebruik. Het lijkt erop dat het de overheid niet interesseert als je zelf gaat zitten mengen en mixen met allerlei stofjes waaruit dan liquid ontstaat. Retailers die vloeistoffen of smaakmakers aanbieden t.b.v. het zelf brouwen van liquids kunnen weldegelijk met die ingredienten vallen onder de liquidbepaling van de algemene maatregel van bestuur. immers, de toepassing is ten behoeve van de Elektronische sigaret. Wellicht dat er op termijn daarover nog wat meer duidelijkheid komt.

De dampersdroom aan flarden geschoten?..  Voor diverse subculturen binnen de damperswereld zeer zeker. Door arrogantie en onwetendheid bij de Overheid zien we de best presterende elektronische sigaretten en/of onderdelen beschoten worden, waar de mindere elektronische sigaretten geen strobreed in de weg wordt gelegd. Wie reguliere navulsystemen gebruikt (Ego setjes, Evodjes etc) zal er niet al te veel van merken.Het is zoals de Overheid altijd al beleid uitstippelt “Oogkleppen op en ten koste van alles met een arrogante instelling alles en iedereen negeren”. Deze Maatregel van Bestuur rammelt nog aan alle kanten. Het is schieten met een kanon op een mug…..

bron: Algemene maatregel van Bestuur inzake E-sigaret