Esigbond voorzitter leest Longfonds directeur de les in Vara Kassa E-sigaret debat!

In de Vara Kassa aflevering van 5 april 2014 zit een debat tussen Roel Fresow (Esigbond) en Michael Rutgers (Longfonds) over de elektronische sigaret. HotCoil Digital Media maakte van dit item een analyse, zoals ze dit eerder voor een uitzending van Pauw en Witteman heeft gedaan. We starten het item met een intro van presentatrice Brecht van Hulten.

Brecht start het intro met de mededeling dat het gebruik van de E-sigaret is verdrievoudigd. 7 miljoen mensen in de EU hebben hun klassieke sigaret vervangen voor de E-sigaret. Na deze mededeling wordt een filmpje gestart over klassiek roken, met cijfermatige feiten en schakelt over naar bevindingen van E-sigaret gebruikers, o.a. van Karin Spaink, James Young en Indira van Beijnum. Wat er aan E-sigaretten te verkrijgen is momenteel wordt hierna uit de doeken gedaan. Spaink vertelt verder wat je zoals met de E-sigaret kunt doen als afleiding van het gewone roken. “Je handen hebben wat te doen en het voorkomt snaaien”. Young haalt een voorbeeld aan van iemand die van 50 sigaretten met behulp van de elektronische sigaret dat aantal heeft kunnen verminderen naar 5 sigaretten per dag. Niet gestopt dan, maar wel even 45 sigaretten minder dus. Volgens de “voice over” zou het Trimbos instituut melden dat het aantal rokers gelijk is gebleven en al die elektrische sigarettenrokers er nieuw zouden zijn bijgekomen.

HotCoil Digital Media bestrijdt deze interpretatie van het Trimbos instituut, zoals ook de voorzitter van de Esigbond dat later in het debat zou doen. Trimbos die het karretje van het opgedoekte Stivoro nu aan het trekken is, is volgens HotCoil Digital Media dan ook geen autoriteit op het gebied van E-sigaretten door een zwart gat aan kennisgebrek over de E-sigaret. Het aantal rokers was sinds 2012 namelijk stijgende. bron: NRC Next Derhalve is het aannemelijker dat de E-sigaret namelijk de stijging van klassieke rokers heeft kunnen intomen. De verdrievoudiging zit hem dus echt in de conversie van klassieke rokers naar E-roken.

Het stukje met de skatende jongeren is volgens een van onze bronnen in scene gezet voor dit item. Echter, een andere bron bevestigt dat er jongeren rondlopen met Shishapennen op een school in regio Utrecht, echter zonder nicotine. Dat jongeren er mee rond lopen is een feit, het percentage is echter zeer klein. Het is verder een fabel dat de E-sigaret een opstap zou zijn naar klassiek roken. Hiervoor is uiteraard weer geen bewijs hiervoor overlegd door Trimbos en we hebben het dan dus wederom over een “aanname” ofwel bangmakerij. Indien iemand na dampen een klassieke sigaret zou opsteken, zal de smaak hen terug voeren naar het dampen. Vele dampers, die van een sigaret af komen kunnen dit beamen. HotCoil Digital Media ondersteunt de 18+ grens, een afspraak waar de leden van de branchevereniging zich al sinds ruime tijd aan houdt middels zelfregulering.

Het filmpje gaat verder… Wederom een toespeling van de “Voice Over” dat er nog niks bekend is over de effecten van het E-sigarettengebruik. Wel is correct gesteld dat de lange termijn effecten niet bekend zijn. Logischerwijs kan dat dus ook niet (red.) Al lange tijd is bekend dat de afzonderlijke ingrediënten met uitzondering van nicotine geen schade opleveren aan de gezondheid van de mens. Nicotine is in bepaalde hoeveelheden natuurlijk wel schadelijk. Voorbeelden van gezondheidsverbeteringen worden genoemd door E-sigaretgebruikers. HotCoil Digital Media wil hierbij aantekenen dat de positieve effecten veroorzaakt worden door het stoppen van roken van klassieke sigaretten, en niet als gevolg van het gebruik van de E-sigaret. Sommige medicijnen worden na een testfase van 7 jaar ook gewoon ingevoerd, en dan blijkt dus dat men dit wel als langetermijneffect durft te accepteren. Bij de E-sigaret zou deze vlieger blijkbaar weer niet mogen opgaan volgens sommige clubjes. Klinkt als meten met twee maten. Er is sinds de introductie van de E-sigaret geen enkele dode gevallen waarbij de dood te relateren viel aan het elektronische sigarettengebruik.

Na het introfilmpje gaan we naar de debat tafel waar de voorzitter van de Esigbond (Roel Fresow) en de directeur van het longfonds (Michael Rutgers) worden voorgesteld. Het woord gaat naar Rugters, die beargumenteert dat de E-sigaret geen middel is om te stoppen met roken. Hij zegt dat het dan een medicijn zou zijn. “Nicotine is verslavend en je gaat er niet zomaar mee op houden”. De vraag wordt voorgelegd aan Fresow, die nog maar eens probeert duidelijk te maken dat de E-sigaret een alternatief is voor het roken, en niet bedoeld is om te stoppen met roken. (een hardnekkig misverstand waar het de E-sigaret betreft). Fresow zet het tegenover de klassieke sigaret en merkt op dat de E-sigaret in dat geval veel minder schadelijk is dan de klassieke sigaret.

Brecht zegt dat Trimbos stelt dat het aantal rokers niet is toegenomen en al die E-sigaret gebruikers starters zijn en uit het “niets” zouden zijn begonnen. Fresow stelt dat “als het aantal rokers niet afneemt, en het aantal elektronische sigaretten gebruikers toeneemt, dat daarmee het aantal rokers zou zijn toegenomen” .  Rutgers vind dat niet logisch gezien de trend van afgelopen jaren. Fresow zegt dat het aantal rokers wel is toegenomen in aantal. Fresow meent dat het wel eens gestabiliseerd is geworden door de E-sigaret.

Hotcoil haalt voor deze stelling een zomaar een van de vele persberichten aan, bijvoorbeeld van de Telegraaf Roken toegenomen vanaf 2012 Rutgers is wederom niet op de hoogte van de feiten.

Rutgers gaat dan verder met het aanhalen van stoffen die in de E-sigaret zou zitten en specificeert formaldehyde.

HotCoil Digital Media: Formaldehyde is een lichaamseigen afbraakproduct wat wordt uitgeademd, is bijvoorbeeld ook een afbraakproduct van aspartaam zoetstof, maar in normale concentraties dus door het lichaam aangemaakt). Rutgers haalt een voorbeeld aan van conserveren van lijken, wat het natuurlijk altijd goed doet als afschrikmiddel. Dat mag waar zijn, maar de concentraties uitgeademde formaldehyde haalt de concentratie formaldehyde wat gebruikt wordt voor lijkenconservering natuurlijk in het geheel niet.

Rutgers meent dat er niet op staat wat er in zit.. Rutgers zegt een paar seconden later dat ze wel weten wat er in zit maar niet wat de effecten op langere termijn zijn. Rutgers haalt aan dat 15 jaar geleden klassieke sigaretten werden aanbevolen voor astma patienten (Rugters is van de astmaclub), omdat de teer zo’n goed effect zou hebben bij deze patiënten. “Wij wisten toen nog niet dat … ” wordt later verbetert in “Men wist toen nog niet… “  Dat later zou blijken dat teer funest is voor de longen kwam later aan het licht. Was dit misschien een verspreking van Rugters?

Fresow komt na een panel overzicht met het statement dat hij het wel zeker weet dat de E-sigaret veel minder schadelijk is dan de E-sigaret en wijst Rutgers erop dat ook hij dat weet. Fresow verder “Dat betekent niet automatisch dat de E-sigaret gezond is”. “Er zit nicotine is, dat is een verslavende stof, maar dat zit ook in een normale sigaret”.  Rutgers herhaalt een paar keer “dodelijk” (als je er teveel van neemt).

HotCoil Digital Media: Water is ook dodelijk als je er teveel van neemt (boven de 8liter), en zo geldt dat voor vele stoffen wat de mens tot zich neemt.

Fresow probeert Rutgers nogmaals duidelijk te maken dat het een alternatief betreft voor de klassieke sigaret en niet als stop middel om te roken. “Als u de keuze heeft tussen de E-sigaret en de klassieke sigaret, kunt u beter kiezen voor de E-sigaret”. De nicotine in pleisters en kauwgum valt onder therapie volgens Rutgers. Fresow “Als u meent dat mensen nictoinepleisters en nicotinekauwgum moeten gebruiken, waarom dan niet ook een elektronische sigaret?”

(applaus uit de zaal, die begrijpen het onbegrijpelijke van dit verhaal van Rutgers blijkbaar beter dan Rutgers zelf)

Hotcoil Digital Media: vreemde redenatie. Dus de nicotine voor therapie is prima, maar nicotine in E-sigaretten niet.. Volgens Hotcoil blijft het nicotine. Rutgers kan dan wel zeggen dat de toepassing anders is en dan dat het vergelijk niet op gaat, maar dat vinden wij weer grote onzin. Nicotine is schadelijk zowel in pleisters, kauwgum als in klassieke sigaretten en e-sigaretten. Natuurlijk zouden mensen de pleisters en kauwgum moeten gebruiken, al is het alleen maar omdat er een financiële link is tussen de farmacie en het longfonds. bron: moneycrisis, farmaceutische sponsors

Gebruik van pleisters en kauwgum met nicotine zou dus onder begeleiding worden gebruikt, volgens Rugters. (Hotcoil: die dingen zijn vrij verkrijgbaar bij de drogist en supermarkten, en worden meestal gebruikt zonder begeleiding, net als de E-sigaret overigens. Dit is wederom een non argument).

Na de vraag van Brecht of mensen starten met roken door de E-sigaret meent Rutgers dat dat zo is en gebruikt cijfers van het Trimbos instituut. Rutgers meent dat Fresow hieraan meewerkt. Fresow zegt rokers te motiveren over te stappen naar elektronische sigaretten. Fresow zegt hiermee een tussenweg te kiezen zonder een zwart wit denkraam. Fresow stelt tevens dat men van de nicotine niet dood gaat en geeft hier een voorbeeld bij. HotCoil: Nicotine in een bepaalde hoeveelheid onder de LD50 grens is niet dodelijk. Brecht komt terug op het beginnen met E-sigaretten en dus beginnen met roken (?). Men draait in dit gedeelte beetje in een cirkeltje. Brecht stelt een verkeerde gevolgtrekking naar ons idee, door te stellen dat: “u verkoopt deze E-sigaretten, dat leidt ertoe dat mensen beginnen met roken”. Wij (HotCoil) vinden dit te generaliserend. Er zal er eens eentje tussen zitten, maar nogmaals, dampen is geen roken. Een hardnekkig misverstand.

Hier meldt Brecht dat Fresow arts is, (plastisch chirurg om beter te zeggen), en stelt de vraag of Fresow zich hier niet iets aan gelegen moet laten. “Je kunt wachten totdat er eens (red: overheids) onderzoeken naar boven komen (WHO bijvoorbeeld), maar er zijn al veel onderzoeken gedaan op dit terrein” aldus Fresow. Rutgers wuift die onderzoeken weg als een blad in de wind door (zonder bewijs) te stellen dat die betaald zijn door de industrie.

HotCoil Digital Media: Dit is de meest ongelofelijke flauwekul. De industrie is toch echt niet Seagel van de Boston University School for Public health en Farsalinos is nu ook niet direct betrokken bij welke tabaksgigant dan ook. Dit is echt onzin Rutgers! en zeer ongefundeerd. Kom maar op met die bewijzen!

Brecht gaat naar de regelgeving voor E-sigaretten. Dave Walschot, verkoper van sigaretten komt aan het woord. Hij zegt geen E-sigaretten aan jongeren onder de 18 te verkopen. Hij is aangesloten bij de brancheorganisatie en volgt de zelfregulering van de Esigbond. Geen verkoop aan jongeren onder de 18 jaar dus. Of niet leden van deze bond E-sigaretten wel verkopen aan minderjarigen valt niet uit te sluiten volgens Walschot. Walschot zegt dat er al twee jaar lang om regelgeving wordt gevraagd vanuit de branche.

Over de reclame die gemaakt mag worden zegt Rutgers dat het schandalig is. Het is idioot dat we een omgeving creëren waarbij roken weer normaal zou lijken. De E-sigaret moet helemaal onder de tabakswet vallen, stelt Rutgers. Fresow kan Rutgers daarin gerust stellen, door hem erop te wijzen dat de brancheorganisatie actief heeft meegewerkt om de E-sigaret onder de tabakswet te plaatsen. Rutgers zit er dan steeds tussendoor te praten over geld verdienen en dergelijke. Fresow zegt dat hij met E-sigaretten de markt is opgekomen om de tussenweg te bewandelen die Rutgers niet ziet. Iets verderop stelt Rutgers dat het beeld van niet roken verandert en kinderen zullen denken dat het normaal is en zijn we terug bij af. Hij sluit af met een hikkend lachje. Brecht sluit het debat af.

HotCoil Digital Media: We kunnen concluderen dat Fresow met de tijd die hij kreeg van Brecht het maximale eruit heeft proberen te halen, ondanks de interrupties van Rutgers. Rutgers op zijn beurt herhaalde zijn Pauw en Witteman act, maar was wederom niet overtuigend. Veel feitenkennis mist hij op dit gebied en weet nu nog steeds niet het verschil tussen rook en damp. Wij geven Fresow in dit debat de winnaarstitel vanwege zijn sterke argumenten. Toch menen we dat Rutgers een punt heeft dat kinderen gedrag kunnen kopiëren en de handeling van dampen als een gewoonte gaan aannemen. Het is dan ook zaak dat opvoeders en ouders goede voorlichting blijven geven omtrent dit aspect. De regel dat kinderen onder de 18 geen E-sigaret kunnen aanschaffen is dan ook geen verkeerde maatregel volgens ons. Wat wederom blijkt is dat roken en hiermee parallel dampen, niet zou moeten kunnen omdat deze minderheid een gedrag vertoont wat de meerderheid ziet als onwenselijk. Als libertarisch platform vinden we dat mensen zelf moeten kunnen bepalen of ze wel of niet willen dampen. Dit moet zeer zeker niet bepaald worden door mensen met een gedragsintollerantie!.  En zo staan wij van H0tCoil in deze materie.[x]

bron: Vara Kassa 5 april 2014

2 thoughts on “Esigbond voorzitter leest Longfonds directeur de les in Vara Kassa E-sigaret debat!

Comments are closed.