Dampen en het nieuwe jaar 2017

Overheid nog niet klaar met maatregelen om dampers te treiteren!

(Hotcoil Digital Media Opiniestuk)

We hebben het jaar 2016 bijna achter de rug. Veel is door de overheid in dit jaar gedaan om het dampen te bemoeilijken. Tot aan mei dit jaar was de absurde AMVB (Algemene maatregel van Bestuur) met betrekking tot de elektronische sigaret nog van kracht, maar met het toevoegen van de elektronische sigaret aan de nieuwe tabakswet van mei j.l. werd de absurditeit van de bestaande regulering alleen maar groter. Binnen deze wetgeving vielen opeens ook zware restricties op reclame uitingen voor retailers en de REACH registratieplicht voor E-liquids, elektronische sigaretten en MODS. Het verhaal over de bijsluiters, verpakkingen, symbolen, afmetingen, inhoud etc. was al voorbijgekomen. De kosten voor de E-sigarettenindustrie en ook de retailers rijzen de pan uit. Een ontmoedigingsbeleid van de overheid? Zonder twijfel! Ook de farmacie houdt de touwtjes stevig in handen en bij de tabaksindustrie moeten de nieuw ontwikkelde hybride sigaretten (iQos) aan de man worden gebracht.

De elektronische sigaret is een “loop in de weg” en middels de sensatie zoekende reguliere media kwamen dan ook de meest angstaanjagende berichten bij de massa terecht. We lazen over plofbatterijen van elektronische sigaretten, onderzoeken waarbij verschrikkelijke ziektes in het vooruitzicht werden gesteld, en veel, erg veel andere onzin, waarbij de elektronische sigaret in het kwade daglicht gesteld diende te worden. Dit alles met een totaal negeren van het Public Health England onderzoek uit 2014 waarbij werd aangetoond dat de E-sigaret minstens 95% MINDER schadelijk is dan gewoon roken. Groot-Brittannië vaart momenteel een andere koers, maar de EU landen blijven de oogkleppen stevig ophouden.

Het jaar 2016 was geen jubeljaar voor de retailers. Duidelijk merkbaar was dat de verkrijgbare hardware bij de retailers erg veel van hetzelfde is geworden. Veel retailers importeren al niet meer direct uit China, maar werken via de Nederlandse of Europese groothandel. De REACH registratieplichtkosten zorgen namelijk voor een enorme drempel voor individuele retailers om zelf deze import te verzorgen. De groothandel is dan de betere optie. De tabakswetgeving geeft tevens aan dat er een half jaar voor invoering van een nieuw product al geregistreerd moet worden waardoor Europa structureel een half jaar gaat achterlopen op de rest van de wereld. Hiermee voorkomt de EU dat er betere en nog minder schadelijke dampers (red: als ze al schadelijk zijn..) op de markt worden gebracht. Ja, de EU denkt echt aan uw “gezondheid”..

Hebben we nu eigenlijk alle pesterijtjes van de overheid gehad? Was het maar zo’n feest…..

Wat kunnen we verwachten in 2017

Accijnzen en Overheid

Op het moment van dit schrijven loopt er een soort van consult bij de EU om te zien hoe de accijnzen op elektronische sigaretten geregeld moeten worden. Vermoedelijk zo rond mei volgend jaar zal dan  duidelijk zijn hoeveel en in welke vorm deze accijnzen geheven zullen worden. Wellicht zal het doorvoeren van de accijnzen doorgang vinden in het jaar 2018. Accijns op liquid zal er dus zeker komen, want de overheid heeft nu eenmaal een structurele zucht naar het vullen van de schatkist. Verder verwachten we dat de tabaksindustrie veel meer ruimte zal krijgen voor hun tabaksvariant dan de elektronische sigaret ooit zal krijgen als tabaksvervanger.

Accijnzen op E-sigaretten en/of liquids zullen resulteren in een omzetdaling bij de retail. Grof gezegd zijn er twee hoofdcategorieën klanten die dampen. De mensen die het doen omdat het goedkoop is en de mensen die het voor de gezondheid doen. Die laatste categorie zal blijven dampen, zij het, door zelf liquids te maken en hun coils te rewicken of recoilen, maar de eeste categorie geeft kans tot afhaken. Als de E-sigaretten en/of liquids namelijk net zoveel gaan kosten als sigaretten, en de gebruiker heeft niets met zelf liquid maken of recoilen en rewicken, dan is de drempel best klein om weer sigaretten te gaan roken.

Hopelijk zullen de verkiezingen van maart 2017 wat pionnen gaan verschuiven, maar we schatten het helaas toch zo in dat de elitaire politieke partijen zich wel weer in de regerende positie zullen manoeuvreren. In dat geval krijgen we qua E-sigaretten beleid geen gunstiger toekomst. Ga dus in maart stemmen en stem op een partij die uw damper goedgezind is.

Mogelijk dampverbod openbare plaatsen en werkplekken

Er zijn al ballonnetjes opgeworpen om de E-sigaret geheel gelijk te schakelen aan klassieke sigaretten wat gaat leiden tot een verbod op gebruik van dampers in café, restaurants, en andere openbare gelegenheden, waar de huisregels het nu nog niet verbieden. Dampen op de werkplek zal daar zeker bij gaan horen. Het zou ons niet verbazen dat ook deze pesterij in 2017 meer aandacht gaat krijgen.

Assortiment dampers en Liquids

Het assortiment dampers zal verminderen. Minder variaties en meer van hetzelfde. Dit komt door de REACH registratieplicht, waarbij veel retailers dus toevlucht zoeken naar reeds geregistreerde hardware bij de groothandel. Nieuwe dampwaar,  ontwikkeld in China, zal dan pas een half jaar later de Europese wal bereiken. Innovaties binnen de EU zullen dan ook langzamer gaan dan buiten de EU. Ook liquids zullen vaker binnen de EU worden betrokken dan uit China. We zien bijvoorbeeld dat het Chinese merk Dekang sterk marktverlies leidt. Dat zal in 2017 niet anders zijn. Buitenlandse merken zullen binnen de EU alleen standhouden als ze hun vloeistoffen registreren binnen REACH. Het onderdeel DIY (Do it Yourself) met betrekking tot liquids zal toenemen. Meer en meer mensen zullen zelf uit kostenoogpunt gaan mixen en mengen.

Arm België

Onze Belgische dampers hebben het met de nieuwe tabaksregels nog zwaarder dan de Nederlandse dampers. De Belgen mogen vanaf 17 januari namelijk niet meer online E-sigaretten en liquids bestellen. Niet in eigen land, maar ook niet in het buitenland. Belgen die nogal eens bestelden bij Nederlandse webshops kunnen dit straks niet meer legaal doen. De Nederlandse retailer dient namelijk een vergunning te bezitten om te leveren aan particulieren in België, en door de wet in België komt die vergunning nooit los. In België mag er wel gekocht worden in “stenen” winkels, maar de Belgen mogen niet in zo’n shop smaken proberen. Minister Maggie de Block heeft wat dat betreft de touwtjes nog strakker aangetrokken dan staatssecretaris Van Rijn in Nederland. De Dampersbond in België zal vermoedelijk er nog een rechtszaak tegenaan gooien, als laatste strohalm. België is niet het enige land met de kopen op afstand restrictie, tal van andere EU landen hanteren ook deze restrictie.   De landen met de dan nog meest soepele restricties, als je dat zo zou kunnen noemen, zijn Duitsland, Nederland en de UK. (voor zolang dat nog duurt dan… )

Voor de Nederlandse webshops in E-sigaretten en Liquids die veel verhandelen aan Belgische particulieren, zal deze maatregel vermoedelijk pijnlijk voelbaar worden. Geschat wordt dat dit een daling teweeg brengt van tussen de 10% en 20% van de jaaromzet van een Belgisch georiënteerde retailer. Voor de Belgisch klanten betekent dit dat ze veel minder makkelijk aan hun dampwaar kunnen komen en er speciaal de deur voor uit moeten komen.. Hoewel het aantal dampshops in België dit jaar gelukkig aardig is gegroeid, is de dekking nog zeker niet voldoende. Ook het Belgische prijspeil van dampwaar ligt hoger dan in het buitenland, waardoor Belgische consumenten dus meer geld kwijt zijn aan hun dampertje en vloeistof.

Reguliere Media

Van de reguliere media valt ook in 2017 niet veel goeds te verwachten. Het publiceren van headlines en berichten die uit de context zijn gehaald zal ook in 2017 doorgaan. Door farmacie en tabaksindustrie gesponsorde onderzoeken naar de E-sigaret met een voor opgezette uitslag zullen ook weer de revue passeren. De frequentie zoals we het in 2016 en 2015 zagen is daarbij ongeveer om de twee maanden tot elk kwartaal. Verbaas u er dus niet over als er weer een angstartikel voorbij komt bij de kranten of op tv. De reguliere media blijft ook in 2017 de slechts informerende bron over E-sigaretten die denkbaar is.

Is er ook nog iets positiefs te melden?

In een klein aantal landen, zoals bijvoorbeeld nu de UK en Nieuw-Zeeland lijkt er een ommezwaai te zijn in het oordelen over de E-sigaret. Mede dankzij de documentaire “A Billion lives” en onafhankelijk onderzoek krijgt de elektronische sigaret inmiddels wat meer credits. prot2We denken dat deze trend zich langzaam voortzet. Ook denken we dat retailers die inmiddels werken volgens de regeltjes van de overheid zullen overleven, waarbij het meeste van de dampwaar voorhanden zal blijven. Zolang in Nederland verkoop via Internet toegestaan blijft blijft het aanbod bestaan. Indien dit wegvalt zal de distributie overgepakt worden door hen die een stenen winkel hebben.

Wisseling van machthebbers binnen overheden kunnen ook een verandering op het E-sigarettenbeleid teweeg brengen. In Nederland heeft de bevolking de kans in maart a.s. “anders” te stemmen. Indien er een partij aan de macht komt die niet tegen de E-sigaret is, dan is er een kansje dat er meer “lucht” komt voor de dampers. Bijzondere gebeurtenissen binnen de EU, zoals de Brexit, kunnen invloed hebben. De EU en met name Nederland kijkt erg naar wat Amerika doet, en een gunstiger klimaat voor de E-sigaret in de USA kan invloed hebben op de middellange termijn.

Er is nog steeds “licht” aan het einde van de “tunnel”, maar het kan nog even duren voordat de zon weer lekker gaat schijnen. In elk geval wensen we de dampersgemeenschap voor het jaar 2017 veel dampgenot en een goede gezondheid toe, als ook de retail handel met een gemeend “sterkte”…..

Natuurlijk blijven wij ook in 2017 berichten over de E-sigaret.

Redactie Hotcoil Digital Media.

bronnen:

EU consulatie accijnzen tabaksproducten en E-sigaretten
IQos, de redder van de roker?
E-sigaret ontploft in broekzak
E-sigaret levensgevaarlijk (AD)
PHE onderzoek, E-sigaret 95% minder schadelijk dan klassieke sigaretten
UK Ziekenhuizen heffen e-sigaretverbod op na bewijs veiligheid
Koninklijk besluit E-sigaret België
Nieuw Zeeland overweegt ongedaan maken verbod E-sigaretten
Roswell Parc Cancer institute: risico op kanker bij overschakelen naar E-sigaret drastisch lager