Arrogante Nederlandse overheid houdt oogkleppen op inzake e-sigaret

In een wereld waar net 53 vooraanstaande wetenschappers de WHO probeert in te laten zien dat de elektronische sigaret wel degelijk een factor is in het terugdringen van rokersdoden, hanteert de Nederlandse overheid het oogkleppenbeleid om de elektronische sigaret dood te reguleren. Heksenjachten aan de grenzen door douane, heksenjachten door de voedsel- en warenautoriteit, heksenjacht binnen de Algemene Maatregel van Bestuur zorgen ervoor dat Staatssecretaris van Rijn als een soort van opper inquisiteur Nederland mondiaal op de kaart zet als land waarin softdrugs gewoon verkocht mogen worden, en de amper schadelijke E-sigaret wordt aangepakt alsof het op nummer 1 staat op de lijst van meest schadelijke producten. Er is geen redelijk mens te vinden die dit begrijpt.

Het is al lang bekend dat de E-sigaret 1000 tot 2000 keer lagere toxische stoffen voortbrengt dan gewone klassieke sigaretten (nauwelijks meetbaar), geen koolmonoxide en teer bevat en inmiddels mondiaal al miljoenen mensen van de klassieke sigaret heeft afgekregen. Toch volhardt de Nederlandse overheid in haar opvatting dat de E-sigaret zo zwaar moet worden gereguleerd dat alleen de juist niet werkende wegwerp E-sigaretjes zouden kunnen blijven bestaan. Juist de navulbare E-sigaretten staan op het programma van Van Rijn om te worden verbannen vanwege onredelijke overregulering binnen de maatregel van bestuur.

De Nederlandse overheid is nog steeds in de ban van nicotine waarbij ze zelf de kennis ontbeert over deze stof en alles aangrijpt – realistisch of niet – om nicotine als leiddraad voor overregulering te gebruiken. Vanuit het oogpunt dat een druppeltje liquid met 6mg/ml op de huid al aanleiding zou moeten geven tot het dragen van handschoenen, of sterker nog, beschermende foliepakken, laat zien dat kennis over de E-sigaretten niet aanwezig is. Immers muizen, zeer verwant natuurlijk aan mensen, zowel in gewicht als voorkomen, hebben last van de nicotine. Wanneer men een ambtenaar een Itaste Modificatie laat zien, vraagt deze zich verwonderd af, na eerst gezegd hebbend dat hij alles al weet over E-sigaretten, wat het ding precies is. Een blamage!  En deze onwetenden beslissen dus over onze E-sigaretten.

Terug naar die 53 wetenschappers die blijk geven van een paar niveaus hoger IQ dan onze politici, staatsecretaris Van Rijn en zijn ambtenaartjes bij de nVWA. Mondiaal wordt dit bericht verspreidt om de armzaligen van geest bij de WHO te bewegen deze keer eens echt te kiezen voor de volksgezondheid, en niet voor hun eigen bankrekening die gevuld worden door de farmaceutische industrie. Volgens de 53 wetenschappers, afkomstig uit alle werelddelen, zeggen dat de E-sigaret honderd miljoen mensenlevens kan redden.

De Nederlandse overheid in al haar arrogantie kiest voor de klassieke sigaret, omdat deze de schatkist nu eenmaal beter kan vullen. Met het non-argument dat kindertjes dan zouden gaan roken, en dat nicotine wordt voorgesteld als nog dodelijker dan gifgas proberen deze paranoïde regenten er alles aan te doen om de E-sigaret van de markt te krijgen. De E-sigaret zou gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid, maar de waarheid is dat het erg schadelijk is voor de schatkist. Dit is de reden dat de oogkleppen opblijven bij Van Rijn en zijn roverheidsvriendjes en dat de E-sigaretgemeenschap (In Nederland inmiddels enkele honderdduizenden dampers) kan verrekken.

De arrogante Nederlandse overheid maakt met haar belachelijke regeltjes voor de E-sigaret een blunder van ongekende weerga. We hopen dan ook dat ze over 10 jaar, als het aantal rokers exposief is gestegen, er weer duizenden doden per jaar vallen door rokersaandoeningen dat de arrogantie dan eens wat ingetoomd wordt door een stukje nederigheid, bezinning en een mea culpa. Maar daar zullen de regenten dan toch weer te arrogant voor zijn.

Wij, Hotcoil Digital Media, zijn zeer ontstemd door de enorme domheid die de Nederlandse overheid ten toon spreidt. Einstein zei het ooit eens zo: “Er zijn twee zaken oneindig: Het universum en de menselijke domheid, al weet ik het niet zeker van het universum”. We menen dat wanneer Einstein dit gebroddel van Van Rijn en zijn ambtenaartjes had kunnen aanschouwen, hij met deze stelling wederom een Nobelprijs in de wacht had gesleept.

HotCoil Opinie