Argumenten Rutgers (Longfonds) in Pauw en Witteman tegen E-sigaret raken kant noch wal

Op 29 november j.l in een uitzending van Pauw en Witteman (Uitzending Gemist 29 november 2013 Pauw en Witteman) was te zien hoe het longfonds bij monde van directeur Rutgers haar argumenten weergaf tegen de E-sigaret. Rutgers, goed voor een inkomen uit dit fonds van jaarlijks 168.750,00, incl. lease-auto en vergoedingen (bron: moneycrisis) , zat aan tafel bij Pauw en Witteman samen met Wouke van Sterrenburg (journalist/E-roker) en Dimitri Kyriakopoulos (Supersmoker) en gaf het standpunt weer van het longfonds met betrekking tot de E-sigaret. Het Longfonds is één van de meest door de farmacie gesponsorde fondsen in Nederland (bron: longfonds sponsoring farmacie )

Gisteren (25 november) gaven vertegenwoordigers van het Longfonds, het KWF én Stivoro bij een politiek overleg voor het eerst toe dat ze het zouden toejuichen wanneer rokers overstappen op de e-sigaret. Roken inruilen voor dampen levert, zo erkenden deze notoire tegenstanders nu ruiterlijk, een fikse gezondheidswinst op – ( bron/quote: Spaink ) Verbazend genoeg bleek meneer Rutgers – longfonds – in de uitzending van Pauw en Witteman opeens een wat andere mening te hebben opgepakt.

HotCoil doet een analyse..

Allereerst worden diverse mensen voorgesteld, waaronder Rutgers, Dimitri Kyriakopoulos die foutief de status krijgt toegewezen als “bedenker” van de E-sigaret. De bedenker van de E-sigaret was Hon Lik, een Chinees apotheker, die een idee uit 1963 uitwerkte tot een commercieel uitvoerbaar apparaatje. Daarnaast nog Wouke van Sterrenburg, als E-smoker. Een term die in het E-rokerswereldje niet echt gebruikt wordt. (ook weer ergens vandaan geplukt wellicht).

Dimitri wordt gevraagd een van zijn Supersmokers te laten zien om duidelijk te maken wat een E-sigaret is. Nu is het helaas zo dat dit type E-sigaret door de mainstream gebruikers niet in gebruik is. De eGo systemen zijn wat dat leidend in de markt, en niet de sigaret-look-a-likes. Witteman is helemaal van slag, wat vreemd is, want Kyriakopoulos is toch wel eens vaker bij Witteman geweest in het programma. Wouke zegt dan nog dat het er wel gek uitziet. Vreemde opmerking want roken ziet er net zo uit, maar het kan natuurlijk dat inmiddels heel Nederland roken er gek uit vindt zien.. kan..

Of de E-sigaret er nog als klassieke sigaret uit moet zien, is de vraag van Pauw. Dimitri zegt dat dat de bedoeling was, maar dat er momenteel dampers op de markt zijn, die er niet meer zo uit zien. Witteman pakt het over en wil wat weten over de gezondheid, en raadpleegt hiervoor de expert van het longfonds, meneer Rutgers.

Ja het is schadelijk.. waarom? er komt rotzooi uit en er zit nicotine in. ( welke rotzooi dan wel, meneer Rutgers? statement wordt niet beargumenteerd helaas.) De uitlatingen over nicotine worden wel beargumenteerd en zijn correct. Er zit geen teer in, stelt Witteman. Dat bevestigt Rutgers, stelt zelfs dat er 6000 ongezonde stoffen in klassieke sigaretten zit, en in de E-sigaret zitten er minder in… (HotCoil: Minder.. nah.. VEEEEEL minder.. we houden het zelf op nicotine, en dat is er één. Korte termijn analyses zijn gemaakt en wezen uit dat er geen carcinogene stoffen bij vrij komen, lange termijn effecten zijn onbekend.)

Kyriakopoulos stelt dat hij niet zou weten wat er voor ongezonde stoffen zitten in nicotineloze e-sigs, en dat nicotinehoeveelheden moeten worden bekeken voordat nicotine an sich als ongezond wordt gezien. Pauw zegt hierop dat die twee beweringen uit elkaar gehaald worden, en worden voorgelegd aan het longfonds. Rugers stottert: “dat zijn euh.. dat zijn oefenrokers, dat zijn opstaprokers voor kinderen.”

HotCoil: geen idee wie dit hem heeft ingefluisterd, maar het percentage gebruikers onder de 18 jaar is nagenoeg nihil. De E-rokers zitten tussen de 35 en 60 jaar gemiddeld. (survey KCER, 2012)

Meneer Rutgers gaat verder met zijn betoog: “Het kan leiden tot kinderen die gaan roken en dat is een probleem. Daar wordt de marketing op gedaan.. stofjes als aardbeien en bananensmaken vinden gewone mensen niet lekker”

HotCoil: In de E-rokersgemeenschap zien we dat mensen niet terugstappen op roken, en wanneer ze eens een sigaret proberen, blijkt deze zo vies te smaken dat ze snel terug pakken naar hun E-sigaret. Samen met het nihil percentage van kinderen die dampen, is de bewering dat dampen oefenmateriaal is voor kinderen suggestief en uit de lucht gegrepen, zonder statistisch bewijs. Aardbeien en Bananen worden momenteel veel gedampt door dames en in mindere mate heren in de leeftijdscategorie van 30 tot en met 60 jaar. Deze “kinderen” zijn dus niet normaal volgens meneer Rutgers. Naast tabakssmaken zijn vruchtensmaken koplopers in liquid smaken. Omdat webshops een 18+ check uitvoeren bij de verkoop, wordt de markt duidelijk NIET toegespitst op kinderen. Meneer Rutgers is niet bekend blijkbaar met deze gegevens.

Rutgers gaat verder: “ze kennen dan ook de handeling” Pauw vraagt hierop of dat niet dezelfde gedachte is als wanneer je een kind leert drinken uit een glas. Deze kinderen gaan later dus allemaal bier drinken. Rutgers ontwijkt de vraag en steekt door naar het verbod op de chocoladesigaret. Alles om kinderen niet te doen gaan roken, volgens Rutgers.

HotCoil: We zijn het eens dat een handeling of gewoonte verslavend kan werken al verschilt een chocoladesigaret qua smaak nogal wat van een klassieke sigaret en menen we dat die paar dagen sinterklaassigaretten geen gewoonte kunnen aanwakkeren, die bekend is bij notoire rokers, die al tientallen jaren bezig zijn deze gewoonte in stand te houden.

Dimitri haalt het RIVM rapport aan, wat stelt dat er geen kinderen roken. Rutgers geeft hierop geen weerwoord. Pauw stelt – en dat is nu precies waar het om gaat – het gedrag is het probleem. Pauw stelt: “Dit is geen gezondheidsargument maar een gedragsargument”. Rutgers geeft snel antwoord :”JA”. met als gevolg gezondheidsargumenten (die meneer Rutgers dus behalve de nicotine niet kan staven).

HotCoil: Met dit antwoord worden dus alle zogenaamde argumenten (die dus al niet met feiten ondersteund konden worden) van tafel geveegd, en zien we de ware reden van deze gezondheidsclub boven komen. E-rokers vertonen gedrag (een handeling die niet schadelijk is voor henzelf en de omgeving), die door deze mensen niet gezien wil worden. E-rokers wijken dus af in hun sociaal aanvaardbaar gedrag (slechts voor deze clubs), en daarom moet de E-sig van het toneel verdwijnen. Ruikt naar intolerantie en discriminatie van een groep, die afwijkt van de grote meute. Dit is verre van liberaal denken zoals we dat in Nederland gewend zijn.

Wouke vertelt over het niet meer kortademig zijn geen hartkloppingen meer te ervaren en geen rokershoest meer te hebben. Dit wordt onderschreven door vele gebruikers op het elektrisch roken forum. Dit is een feit wat naar voren wordt gebracht. Echter, komt niet door de E-sigaret, maar door het stoppen met roken an sich. Ze vertelt ook dat ze diverse middeltjes al geprobeerd heeft en er smakken geld mee kwijt is geraakt. Ze zegt dat de E-sigaret haar helpt niet meer te roken. Ze haalt een bron aan (de Economist) wat stelt dat de E-sigaret niet schadelijker is dan kopjes espresso. Wouke stelt aan de hand van een voorbeeldje van haar kleinkinderen dat kinderen niet van plan zijn te roken, waarop Rutgers snel bevestigend zegt “want niet roken is de norm”. Je zou hieruit kunnen halen dat kinderen dus vanwege de norm toch al niet zouden gaan roken?

Na het verhaal van Wouke, stelt Rutgers dat je een heleboel stoffen uit sigaretten door juist te gaan dampen niet meer binnenkrijgt, en ziet het als middel om te stoppen met roken.

HotCoil: E-roken is een tabaksalternatief niet bedoelt om te stoppen met roken, maar om te vervangen. Dat men zou kunnen stoppen met zowel roken als dampen, is een mogelijkheid, maar niet het doel van de E-sigaret.

Rutgers wil het graag onder begeleiding (hoezo onder begeleiding? nicotinekauwgum en pleisters zijn vrij verkrijgbaar, en worden zonder begeleiding verkocht door drogisterijen e.d.) Maar onder die noemer vind Rutgers de E-sigaret een prima alternatief. Dus Rutgers denkt nog steeds dat het een geneesmiddel is, terwijl hier in Nederland twee keer een rechter dat niet vond, en het EU parlement dit ook niet vond. Rutgers speelt hier nog steeds de “Don Quichotte” vechtend tegen de windmolens en heeft blijkbaar zijn feiten niet op een rijtje, of wil het beter weten dan de rechter.

Een andere boude bewering is dat de sigarettenindustrie blij is met de E-sigaret, volgens Rutgers, want van dampen ga je roken. Absolute onzin vind Dimitri, het is andersom.

Hotcoil: Inderdaad, het is andersom. We zien een stijging in overstappers van rokers naar dampers, en niet andersom. Bron hiervoor zijn de verkoopcijfers van de e-sigarettenverkopers. Vanaf 2007 is er geen toename tot aan 2010, hierna een flauwe toename in het aantal dampers. Na het beoogde verbod van minister Schippers een grotere toename (want publiciteit), en vanaf 2013 tot aan heden een gigantische groei van rokers die omschakelen naar dampen. Juist de sigaret zorgt voor E-roken, niet andersom. Dit is wereldwijd het geval. Complete onzin van Rutgers dus. De staat heeft wel belang bij roken, omdat op sigaretten accijnzen te vangen zijn, en op E-sigaretten niet. De belangen liggen dus wat anders.

Dimitri stelt later nog dat de e-sigaret werd ontwikkeld als alternatief voor het roken. (Jammer dat men denkt dat Kyriakopoulos de uitvinder is.) Rutgers gaat weer in de feitelijke fout door te stellen dat de nicotinepleisters wel effectief zijn. Hiervoor heeft HotCoil het tegenbewijs van CBSnews: CBS report Nicotinepleisters en kauwgum helpt rokers niet voor goed van roken af. (studie)

Rutgers stelt eerder in dit interview dat de E-sigaret moet worden behandeld als de nicotinepleister en kauwgum, maar op dit punt wil hij het nu onder de tabakswet hebben. Welke hoekjes heeft meneer Rutgers nog meer? Rutgers stelt dat de E-sigaret als persoonlijk middel goed is voor mevrouw Sterrenburg. Wij (HotCoil) vragen ons af waarom dat niet voor al die andere rokers zou mogen gelden?

Wouke stelt dat er niet in openbare ruimte gedampt zou moeten worden. (HotCoil: In cafees is het juist DE uitkomst lijkt ons)

Rutgers stelt dat mensen met astma last hebben van de damp. Kyriakopoulos stelt dat mensen met astma juist een e-sigaret gebruiken, als alternatief voor sigaretten. Rutgers stelt dat we het niet meer normaal mogen vinden dat er gerookt kan worden, daar waar het altijd kon. Dat is niet goed voor kinderen en voor anderen. (HotCoil: Dit is weer roken, en niet dampen.) Zijn verdere relaas gaat over rokers, niet over E-rokers.

hierna gaat het over de commercial van flavor vapes, die door de tafelgenoten wordt afgekraakt. We zien wat E-sigarettenreclame de revue passeren. Pauw heeft als een van de weinigen de boodschap door, als Rutgers stelt dat het niet normaal is dat er “vape” in een kinderwagen wordt geblazen. Pauw zegt dat dat nu juist de bedoeling is van de commercial, dat het geen rook is, maar juist damp.. doe dit niet, maar doe dat. Rutgers vind het pervers. (HotCoil: ook wij vonden dit geen sterke commercial omdat de boodschap niet overkomt op de massa. Die ziet alleen rook en een kinderwagen)

Dimitri stelt daarnaast dat er heel wat astmapatiënten Supersmoker gebruiken en daarbij wel varen. Hij stelt ook dat huisartsen liever zien dat mensen e-roken dan klassiek roken. (HotCoil: dit laatste wordt bevestigd door gebruikerservaringen op het elektrisch roken forum, waar longartsen, huisartsen, cardiologen en tandartsen dit bevestigen in hun consult aan de patient).

Rutgers probeert nog dat er geen bewijs is dat de e-sigaret beter zou zijn dan de andere stoppen met roken middelen, en daar heeft HotCoil wel een andere gedachte over. De E-sigaret benadert het roken het meest omdat het uitgaat van de handeling en de gewoonte en niet zo zeer op basis van alleen de nicotine. Gezien het succes van adoptie van de E-sigaret ziet het er wel naar uit dat de E-sigaret effectiever is, echter de officiële lezing is dat ze net zo effectief zijn. Stel je voor dat de nicotinepleisters en kauwgum hierdoor niet meer verkocht worden…

samenvattend kunnen we stellen dat wederom de feitenkennis niet op orde was en de informatieverschaffing nog immer beneden peil. Er komt geen rook van een e-sigaret (Dimitri), welke rotzooi buiten nicotine bedoelt u? (Rutgers) Verder wel goede sturing door Pauw en Witteman, jammer dat het onderdeel accijnzen niet aan bod mocht komen.

bron: Pauw en Witteman