Prof. Linda Bauld over onderzoek E-sigaret en zwangerschap

Een verhandeling van Prof. Linda Bauld, verbonden aan Cancer Research UK, op de Global Forum on Nicotine (GFN) in Warschau (2017) geeft een verhelderende zienswijze ten opzichte van het gebruik van elektronische sigaretten bij zwangerschappen. Prof. Linda Bauld wijst de elektronische sigaret aan als minder schadelijk tabaksalternatief ook wanneer vrouwen zwanger zijn. Een diepgaand wetenschappelijk onderzoek zal tevens volgen onder zwangere vrouwen en zal worden gestart eind 2017.

Dat een elektronische sigaret meer dan 95% minder schadelijk is dan gewoon roken is reeds aangetoond door Public Health England, maar er is nog maar weinig bekend over hoe het nu precies zit voor de gezondheid van ongeboren kinderen.. Omdat er maar weinig bekend is hierover labelen elektronische sigaretten- en liquidfabrikanten al bij voorbaat dat het product niet geschikt is voor zwangere vrouwen, maar hier lijkt dan toch een ander inzicht op te komen….. In elk geval zal een wetenschappelijke studie hierin duidelijkheid moeten verschaffen, maar Prof. Bauld heeft al aanwijzingen dat dampen bij zwangerschap het kind geen schade zal doen toebrengen.

Hotcoil Digital Media brengt een samenvattende “lossy”transcriptie van Prof. Linda Bauld haar verhandeling op de GFN conferentie 2017 in Warschau.

Wat is er momenteel bekend over roken, dampen en zwangerschap?

In deze verhandeling ligt de focus op nicotine. Prof. Bauld start eerst met het onderdeel roken en zwangerschappen waarbij de volgende bewezen schadelijke effecten kunnen optreden bij het ongeboren kindje wanneer de zwangere vrouw klassieke sigaretten rookt. De aspecten die dan meespelen zijn: laag gewicht van de geborene, voortijdige geboorte, doodgeborenen, miskramen, buitenbaarmoederlijke zwangerschap, aangeboren afwijkingen, wiegendood, luchtwegproblemen bij het kindje, obesitas en diabetes type 2. Daarbij is het roken sociaal niet getolereerd en zwangere vrouwen die roken worden vaak gestigmatiseerd hierom. Het is dus zaak om de zwangere vrouw een alternatief te bieden voor het roken als zij het niet voor elkaar krijgt te stoppen met roken.

Het is niet de nicotine die schade toebrengt

bauld3Prof. Linda Bauld bevestigt dat roken het ongeboren kind beschadigt, maar stelt vast dat dit niet komt door nicotine! (video op 3:00 minuten). Er is simpelweg nooit aangetoond dat nicotine gescheiden van tabak en tabaksrook ongeborenen schade toebrengt. Prof. Linda Bauld onderstreept dat in veel landen dit niet wordt begrepen. Rook bevat namelijk heel veel toxische elementen, en nicotine is daarvan niet aanwijsbaar als oorzaak van problemen bij ongeboren kinderen. (video op 3:20 minuten). Ze legt uit dat die bevinding onder andere is ontstaan doordat NRT patches (nicotine pleisters), wel voorgeschreven worden tijdens zwangerschappen, en geen negatieve effecten hebben op de ongeborene tot aan 2 jaar na de geboorte (2 jaar was de maximum meting in een eerder onderzoek). De pleisters oogsten overigens geen succes om de zwangere vrouw te laten stoppen, vanwege de reden dat deze niet de handelingen nadoen van het roken (red), niet comfortabel zijn en foutief gebruikt werden. De conclusie hierbij is wel dat nicotinepleisters dus geen schade toebrengen aan het ongeboren kind, anders dan klassieke sigaretten, die veel schade kunnen toebrengen aan het ongeboren kind. Nicotine is logischerwijs dan dus ook niet de stof die het kind schade toebrengt, aldus Prof. Linda Bauld. Er moet dus een alternatief worden gevonden voor het roken van sigaretten EN de klassieke NRT (pleisters/kauwgum) voor de groep zwangere vrouwen die niet kunnen stoppen en waarbij NRT’s niet werken.

E-sigaret nu eindelijk eens serieus nemen als nauwelijks schadelijke tabaksvervanger..

Prof. Linda Bauld stelt dat omdat organisaties zoals Public Health England, Cancer Research UK, ASH, Royal college of Physicians, RSPH, Public Health Action, UKCtas, Tobacco free future, UK health Public,  etc, achter het gebruik staan van de elektronische sigaret als tabaksvervanger, dat deze tabaksvervanger serieus moet worden bekeken als middel om zwangere vrouwen van het roken af te helpen. Het aanbevelen van de elektronische sigaret ten opzichte van de klassieke sigaret is iets wat niet moet worden uitgesteld omdat er nu ongeborenen schade oplopen en dit niet nog eens vijf jaar aangezien kan worden. De aanbeveling is dan ook op basis van wat men nu weet over de elektronische sigaret wat dus helaas nog niet al te veel is.

Geconstateerd wordt wel dat zwangere vrouwen die voor de zwangerschap rookten “zelf” al overstappen naar elektronische sigaretten op basis van het rapport van Public Health England. Dit door de opvatting dat wat gezonder is (minder schadelijk is) voor jezelf, dat dit dan ook geldt voor het ongeboren kind. Waarom geen pleisters? Omdat elektronische sigaretten dampen sterke overeenkomsten hebben in de handelingen als klassiek roken. Je hebt iets in de handen, je kunt iets inhaleren etc…

De schadelijkheid van sociale intolerantie

Toch worden zwangere vrouwen door de onterechte sociale intolerantie hier op aangekeken, aldus Prof. Linda Bauld. Dampen is voor velen (redactie: mensen die het verschil nog steeds niet weten tussen roken en dampen) namelijk nog steeds hetzelfde als roken. Andere zaken die verwarring opleveren door onzin berichten, ook uit “professionele medische hoek”, zorgen voor een huivering om elektronische sigaretten te gebruiken als alternatief, en dus blijft men maar gewoon roken. Prof. Linda Bauld vind dit hardnekkige onterechte drempels om de elektronische sigaret een kans te geven.

Studies en bewijsvergaring volgen eind 2017

Prof. Linda Bauld stelt dat hiervoor twee studies worden gestart eind dit jaar. De eerste om inzicht te krijgen in de hoeveelheid van het gebruik van elektronische sigaretten onder zwangere vrouwen, de tweede om inzicht te krijgen wat het effect is van elektronische sigaretten op zwangere vrouwen. Bij de laatst genoemde studie worden twee groepen gevormd, de controlegroep die 15mg/16uur nicotinepleisters gaat gebruiken, en de tweede groep die elektronische sigaretten met 18mg/ml nicotine liquid gaan gebruiken (merk: Innokin Endura). Er wordt gedurende de studie gekeken naar zaken die een specifiek effect kunnen hebben op de ongeborene, waarbij de zwangere vrouwen onder intensieve controle staan. Tevens zullen vroedvrouwen geïnstrueerd worden met de laatste inzichten over de elektronische sigaretten door middel van een informatiekaart. Dit moet ervoor zorgen dat vroedvrouwen, dan dus beter (red: juist) geïnformeerd, de zwangere vrouwen gewoon hun elektronische sigaret laten gebruiken. Deze informatie zal worden gedeeld in diverse talen. Daarnaast komt er ook een praktische gids voor zwangere vrouwen zelf, hoe ze met elektronische sigaretten moeten omgaan.

Samenvlindabauldattend (conclusies van Prof. Linda Bauld):

Kan een elektronische sigaret gebruikt worden tijdens zwangerschap? Het antwoord is JA

Kan er bij zwangerschap tabak gerookt worden? Het antwoord is NEE

Mogen anderen dampen in mijn nabijheid? Het antwoord is JA, met toevoeging, voor wat op dit moment bekend is.

Is nicotine schadelijk voor mijn ongeboren kindje?  Het antwoord is NEE, met toevoeging, voor wat op dit moment bekend is.

Prof. Linda Bauld stelt in haar conclusie dat ze vertrouwen heeft in de conclusies van de studie waarbij ze er vanuit gaat dat de positieve bewijzen inzake de nauwelijks schadelijkheid van de elektronische sigaret bij gebruik door zwangere vrouwen zich zullen opstapelen. In de tussentijd, bij gebrek aan andere effectieve middelen op dit moment om zwangere vrouwen te laten stoppen met roken, zou de elektronische sigaret gewoon gebruikt moeten worden.

Hotcoil Digital Media zal dit onderzoek nauwlettend blijven volgen. .

bron: 29 jun. 2017 E cigarette use in pregnancy. Presented by Professor Linda Bauld at GFN 2017 in Warsaw, Poland. (VideoID Youtube: Sji9cuCns2c)