E-cigarette Summit Londen 2014 – Impressie

E-cigarette Summit 2014 Londen 2014 – E-sigaret zeker 95% minder schadelijk dan klassieke sigaretten en doelbewuste negatieve campagnes van partijen als gezondheidsinstanties, overheden en farmacie die het gebruik ervan proberen terug te dringen.

Een vreemde en onlogische tegenstelling. De E-cigarette Summit in Londen gaf een kijkje in de wereld van de elektronische sigaretten en hoe de branche er momenteel voor staat.

Vooraanstaande personen uit de medisch/wetenschappelijke wereld (West, Farsalinos en o.a.  Polosa  droegen bij aan deze informatieve conferentie over het alternatief voor klassieke carcinogene sigaretten. 

Op 13 november werd in Londen een conferentie gehouden voor de Elektronische sigarettenbranche en zogenaamde “interrest groups” HotCoil digital media publiceert de headlines van deze “summit” aan de hand van de blog van de website vapers.com welke live verslag deed op die dag.

summit2

Elektronische sigaretten zijn 95% minder schadelijk dan klassieke sigaretten

Het belangrijkste nieuws wat van deze conferentie afkomt is dat E-sigaretten 95% minder schadelijk zijn voor de gezondheid dan klassieke sigaretten. Dit is een conservatief cijfer. Farsalinos zet het percentage zelfs op 99%. Met dit gegeven is het vreemd dat inmiddels al veel landen – buiten de Europese Unie – de elektronische sigaret hebben verboden. Dit, terwijl de inmiddels bewezen kankerverwekkende klassieke sigaretten volop verkrijgbaar zijn. Het is een vreemde tegenstelling, maar de reden van deze verboden kunnen we vinden in de invloed die de farmaceutische industrie heeft bij overheids- en gezondheidsinstanties. De farmaceutische industrie tolereert geen groei van de elektronische sigaret op hun markt van “stop met roken” middelen en wendt alle middelen aan om dit te handhaven. Dit resulteert in negatieve media berichten over de elektronische sigaret maar ook in beleidsbeslissingen binnen overheids- en gezondheidsinstanties. Om het met de woorden van Aiduce en Kershaw te zeggen:

Veel informatie wordt van mond op mond overgedragen, veel info is bruikbaar, maar soms ook niet. Er is maar zeer weinig negatieve informatie over de E-sigaret nodig, om een roker te blijven laten roken. Er zijn veel en zichzelf herhalende negatieve publicaties (media) komend van zogenaamde “interest groups” -> zoals overheid, gezondheidsclubjes, pharmaceuten, etc. De zogenaamde Fear Fuellers (angst aanjagers), zorgen ervoor dat mensen blijven roken en niet de e-sigaret als veel minder schadelijk alternatief adopteren. (AIDUCE/Kershaw, 16u12, EcigSummit Londen, 2014)

literatuuronderzoek van overheden en instanties

Wat inmiddels ook duidelijk is geworden is dat men rapportages en onderzoeken die in het verleden zijn gedaan tussen 2007 en 2009 als verouderd kan beschouwen. De eerste generatie elektronische sigaretten hadden in vergelijk met de huidige generatie elektronische sigaretten minder kwalitatieve eigenschappen en presteerden minder.  Overheden baseren zich op zogenaamd literatuur onderzoek om hun beleid uit te stippelen en het is nu wel gebleken dat die basis niet meer legitiem kan zijn. Met andere woorden, beleid wordt nu gemaakt op resultaten uit onderzoeken die totaal verouderd zijn, aldus Polosa.

Elektronische sigaret en kinderen

Er zijn Elektronische sigaretten in gebruik bij kinderen. Dit zijn echter kinderen die al rookten. We hebben het over zo’n 2 procent van deze groep rokende kinderen. Gebleken is de de Elektronische sigaret niet populair is onder jongeren, het is niet hun item. Zij zien elektronische sigaretten voornamelijk als een “niet cool” apparaatje voor volwassenen die willen stoppen met roken. 98% van die groep rokende jongeren prefereren gewone sigaretten volgens professor Bauld. Iets degelijks als een gateway effect (van dampen ga je roken), wat veel gezondheidsclubjes ons willen doen geloven valt statistisch niet aan te tonen. Onzin dus, het is eerder andersom. Dr. Farsalinos stelt daarbij dat de “route” die gezondheidsinstanties en overheden kiezen (kinderen gebruiken als reden om de E-sigaret sterk aan banden te leggen)  volwassenen belemmert  om van de klassieke sigaret af te komen.

Hoge voltage instellingen bij E-sigaretten kunnen Aldehydes voortbrengen

Farsalinos waarschuwt voor te hoge voltages bij het gebruik van de Elektronische sigaret. Deze hoge voltages kunnen de coil zo heet maken dat bepaalde liquidcomponenten aldehydes kunnen voortbrengen. Dit is een onwenselijk effect omdat aldehydes bekend staan als carcinogeen. Bij normale elektronische sigaretten zal dit niet voor komen, maar bij modificaties zoals variabel volt batterijen in combinatie met zeer lage weerstand coils is het niet ondenkbaar dat dit effect zal kunnen optreden. Voorzichtigheid is dus geboden. De toxiciteit van PG en VG is echter minimaal bij normaal gebruik. Juist smaakstoffen zouden nader bekeken moeten worden.

Britse MHRA wil E-sigaret toch onder medicatiewetgeving brengen

De reden hiervoor is dat de MHRA (soort departement als ons ministerie van VWS) wil toch de E-sigaret gereguleerd zien als geneesmiddel met het argument dat ze dan veiliger zouden zijn, consistenter presteren en voldoen aan de veiligheidseisen. (Marshall). Op de vraag van Ian Gregory hoeveel de MHRA aan financiële input krijgt van de farmacie wil Marshall niets kwijt. Of hij weet het niet, of meer voor de hand liggend, hij wil het niet zeggen.

Cijfers uit Frankrijk

Aiduce, een belangenorganisatie pro E-sigaret ziet een enorme overstap van klassieke sigaretten naar elektronische sigaretten in Frankrijk. Ze stellen dat 91% van de E-sigarettengebruikers de EU regulering vreest. Duidelijk wordt ook dat de cigalookalikes (E-sigaretten die lijken op gewone sigaretten zoals die van de tabaksfabrikanten) erg tekort schieten in effectiviteit, en dat het beste resultaat kan worden behaald met de 3e generatie elektronische sigaretten (dit zijn clearomizer systemen). Wat nu al zichtbaar is, is dat veel elektronische sigaretten en toebehoren al over de EU grenzen worden ingeslagen.

Negatieve publiciteit

Zeer schadelijk zijn de negatieve publicaties van partijen die er een belang bij hebben dat de elektronische sigaret zo min mogelijk gebruikt wordt. Eigenbelang van de farmaceutische industrie speelt hier mee. De Elektronische sigaret beweegt zich namelijk in het marktsegment voor producten waarmee men het roken zou kunnen stoppen ( nicotine kauwgum, patches, verstuivers, inhalers). De Elektronische sigaret heeft een hogere effectiviteit dan deze middeltjes en vormt dus een gevaar voor hun eigen verkopen. Gedurende de afgelopen jaren zien we een toename in het aantal negatieve berichten over de elektronische sigaret die vaak niet gefundeerd zijn maar wel door leken of aspirant stoppers wordt aangenomen als zoete koek. De reguliere media, waarvan inmiddels wel bekend is dat ze amper feiten controleren neemt dit klakkeloos over. Hoewel de elektronische sigaret veel meer mensen al van het roken had kunnen afhelpen, zorgen dit soort negatieve berichten er juist voor dat deze mensen blijven roken, en dus kans hebben om eerder zullen overlijden aan de gevolgen van roken. Een niet te begrijpen insteek van die zogenaamde gezondheidsclubjes en farmaceuten. Is geld dan echt belangrijker dan levens redden?

Is damp ook rook of toch niet?

Opvallend is dat een erg hoog percentage mensen niet het verschil weet tussen damp en rook. Wie een beetje zichzelf inleest weet dat rook een verbrandingsproduct is waarbij meer dan 4000 elementen in rook vrij komen waarvan er minstens 40 carcinogeen zijn. Damp is een aerosol waarbij geen verbranding wordt gebruikt. De enige zeer overschatte factor die bij damp schadelijk is, is nicotine, maar zoals gezegd, nicotine als schadelijke stof voor de mens in de dosering zoals deze geldt bij damp, wordt zwaar overschat. Zeker 92% van mensen die geen wetenschap heeft van nicotine denkt dat dit de stof is die sigaretten zo schadelijk maakt. Feit is dat nicotine niet zo’n groot belang heeft in schadelijkheid bij rook, en al helemaal niet bij damp. Nicotine is schadelijk voor het bloedvatenstelsel, maar binnen de rook van de sigaret zijn elementen die vele malen schadelijker zijn. De grootste verslavingscomponent van roken of dampen is de “gewoonte” en in mindere mate de nicotine.

HotCoildm: Het is de vraag in hoeverre een sociale intolerantie van een “gewoonte” moet worden bestreden of worden verboden. Immers, neuspeuteren, vingernagelbijten en lollies snoepen zijn geen gewoonten die men mondiaal heeft verboden.

Mee dampen is schadelijk?

in vergelijk met sigarettenrook is bij dampen de nicotine blootstelling aan de gebruiker ongeveer een tiende dan van rook volgens John Britton. Voor zogenaamde “meedampers”, dus blootstelling aan derden, is het een verwaarloosbare factor. Het argument van het meedampen is schadelijk voor de omgeving is een non argument en kan niet wetenschappelijk worden gehandhaafd. (Burstyn).

TPD aanvechten bij EU Rechter

Er gaan stemmen op om de tabaksrichtlijn die de EU begin dit jaar heeft aangenomen aan te vechten bij de Europese Rechter. In dit kader heeft de Britse firma Totally Wicked het voortouw al genomen, maar veel meer belangenorganisaties en brancheverenigingen zouden dit kunnen doen, zo is de gedachte.

De Toekomst van de E-sigaret

De E-sigaret heeft nog een hele weg te gaan, zo blijkt op de conferentie. Meer onafhankelijk – niet gesponsord onderzoek door de farmacie – zal uitwijzen dat de elektronische sigaret veilig genoeg is als tabaksalternatief en zal zorgen voor een betere acceptatie. Goede voorlichting gestaafd met wetenschappelijk onderzoek zal uitwijzen dat de effectiviteit van het gebruik van de elektronische sigaret zeer hoog is. Betere communicatie en eerlijke voorlichting EN het tegengaan van negatieve ongefundeerde berichtgeving in de media moet er in de toekomst voor zorgen dat honderdduizenden levens gered kunnen worden en…  reguleringen die nu gebaseerd zijn op invloeden van de farmacie en achterhaalde en soms bedenkelijke studies, belangen van gezondheidsinstanties en vreemde opvattingen van politici moeten worden aangevochten, maar …

aangetoond is sowieso: de elektronische sigaret is minstens 95% minder schadelijk dan de klassieke sigaret en hoogstwaarschijnlijk zelfs 99%.

[x]

bronnen: EcigSummit Londen 2014 Live Blog van Vaping.com, Return of the Titans Ecig Summit van Ecigarettedirect.co.uk, E-cigarette Summit website