Belgische implementatie E-sigaret in tabakswet nog steeds niet van kracht.

De nieuwe tabakswetgeving in België ligt nog steeds op de plank. Eerder dit jaar werd het toen al door Koninklijk besluit bekrachtigde monsterstuk door de Belgische Raad van State terugverwezen voor revisie. Nu in augustus ligt er nog steeds geen definitieve versie. Deze werd feitelijk in september verwacht maar is dus weer uitgesteld.

Vanuit de Belgische dampbond facebookgroep (union Belge pour la vape) wordt duidelijk dat definitieve tabakswetgeving ook in september niet gehaald gaat worden door de Belgische regering, wat betekent dat in dat geval de situatie van vóór de TPD blijft bestaan. Diverse ondernemers in Nederland hebben inmiddels een afwijzing van de exportvergunning naar België gekregen, wat dan dus gebaseerd is op een nog niet geldende wet. Dat is vreemd…

De laatste notatie in de overheidsdatabase van België is een notatie van 20 april j.l. waarbij de betreffende wet door de hoge raad geschorst werd. http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Over de verdere ontwikkelingen m.b.t. de Belgische tabakswet specifiek de elektronische sigaretten, houden we u op de hoogte. Zodra er een datum van bekrachtiging bepaald is, melden we ons terug op dit onderwerp.

bron: Belgisch Staatsblad, Union Belge pour la vape (FB groep)

One thought on “Belgische implementatie E-sigaret in tabakswet nog steeds niet van kracht.

  • 20 augustus 2016 at 13:09
    Permalink

    Misschien beginnen ze te begrijpen dat vele van die maatregelen alleen zullen zorgen dat minder mensen zullen beginnen dampen en veel dampers terug naar tabak zullen gaan.
    Naar eerder vandaag de stelling van PHE (http://goo.gl/3ZQj7m) zullen ze eindelijk begrijpen dat Dampen de nooduitgang is voor miljoenen rokers.

Comments are closed.