Ook laatste RIVM onderzoek gezondheidsrisico’s E-sigaret “rammelt”

Vol trots publiceerde het RIVM een onderzoek van Visser W, Geraets L, Bos P, Ramlal R, Fokkens P, Klerx W, Cremers H, Schwillens P, Talhout R met de opzienbare conclusie dat een kwart van de dampers zou zijn overgestapt vanwege de omgeving, en dat er schadelijke stoffen zoals propyleenglycol, nitrosamines en nicotine zou worden uitgestoten wat een risico zou zijn voor de omstanders. Omstanders zouden dan keel, neus en oog irritaties ervaren en hartkloppingen samen met bloeddruk stijgingen. Uiteraard alles met de welbekende woorden “zou kunnen, mogelijk, misschien, wellicht” etc..  dit is het onderzoek van het RIVM: gezondheidsrisico’s van e-sigaretten voor omstandersPotential harmful health effects of inhaling nicotine-free shisha-pen vapor: a chemical risk assessment of the main components propylene glycol and glycerol

Wij hebfarsalinos2ben nog steeds een vraagteken bij dit soort woorden hoe hard het bewijs dan wel niet is geweest in deze onderzoeken. In onze optiek is iets aangetoond, of iets is niet aangetoond. Maar dan verder…

dr. Farsalinos (Grieks Cardioloog) en Baeyens (Prof. aan de Katholieke universiteit Leuven) hebben bij dit onderzoek toch wel wat kanttekeningen. Zij stellen dat de titel als ook de conclusie niet wordt ondersteund door het gepresenteerde “bewijs”.

Een aantal bedenkelijke zaken volgens Baeyens en Farsalinos:

  1. Het toxologische Poinbaayenst of Departure (POD) voor de marge van blootstelling is berekend voor propyleen glycol aan de hand van een menselijke studie naar de evaluatie van een aerosol van mist blootstelling bij vliegtuig alarm trainingen.
  2. Het is niet bekend of er dan industriële PG is gebruikt of farmaceutische PG (welke gebruikt wordt in E-sigaretten)
  3. De hoofdeffecten waren nogal kleinschalig; irritatie luchtwegen en oogirritatie (wat niets met inhaleren te maken heeft)
  4. Throathit is door dampers gewenst, wat door RIVM wordt geclassificeerd als irritatie luchtwegen en zou niet aangewezen moeten worden als schadelijk effect.
  5. In de test moesten de personen binnen 1 minuut achtereen dampen, zo’n 12 hijsjes, wat niet representatief is voor de meerderheid van de dampers.
  6. Voor Glycerol is uitgegaan van proefdieren die continu 6 uur lang deze stof inhaleerden. Als dampers inhaleren is het niveau van Glycerol wat ingeademd wordt significant kleiner omdat ze niet 6 uur lang volcontinu deze stof inademen.

In het door het RIVM gebruikte onderzoek wordt gemeld dat:

” “It is not clear if irreversible effects will occur after prolonged use but an animal study showed that repeated exposure (6 h per day; 5 days per week) for 90 days at 1000 and 2200 mg/m 3 caused irreversible respiratory damage

ofwel dat het niet duidelijk is wat de termijn schade is, maar dat onomkeerbare ademhalingsschade is aangetoond. Maar ook..

The changes observed in organ weights and clinical pathology parameters did not indicate a toxic effect on any single organ system or blood component” and concluded that their study “confirms that propylene glycol would not cause adverse health effects when exposures are based upon these no-observed-effect levels

wat neer komt op dat er dus geen blijvende schadelijke effecten zijn. Dit is meermaals aangetoond bij proefdieren. Dus een redelijk groot verschil en waarom pakt RIVM juist de studie dat het schadelijk zou zijn op termijn, en niet de overige studies die het tegendeel aantonen??

Een laatste kanttekening van Farsalinos en Baeyens is dat er geen vergelijk wordt gemaakt met klassieke sigaretten waar E-sigaretten juist een vervanging voor is. Verder betogen Farsalinos en Baeyens dat inhaleren van PG niet per definitie zonder schade zou zijn, maar dat DAT met dit onderzoek geenszins is aangetoond. Het bewijs wat geleverd wordt ondersteunt volgens deze twee vooraanstaande onderzoekers niet de conclusie. Het onderzoek van RIVM werd gedaan in 2014 en heeft bijna twee jaar op de plank gelegen.[x]

bron: Kanttekeningen bij het RIVM onderzoek door Farsalinos en Baeyens