Dampersprotest vraagt aandacht voor overdreven TPD regelgeving E-sigaret

huubiconOp 29 mei j.l. werd er een demonstratie gehouden tegen de overdreven TPD (tobacco Products Directive), een door de EU opgelegd raamwerk voor de tabakswetgeving in EU landen. Hierin staat een artikel die de E-sigaret over-reguleert.

 

 

Die regulering is dus zwaarder dan de regulering voor gewone carcinogene sigaretten, terwijl inmiddels is aangetoond dat de E-sigaret 95% minder schadelijk is dan klassieke sigaretten.Het “Dampers collectief” in Nederland, maar ook gebruikersorganisaties in o.a. Oostenrijk, Hongarije, Frankrijk, Portugal, Zwitserland en Engeland besloten hierop op dezelfde dag te gaan protesteren.

Locatie van het protest voor de Nederlandse dampers was Utrecht op het Domplein. Na het verzamelen van zo’n 100 E-sigaret gebruikers werden een aantal sprekers gehoord, waarna een korte “protest-ronde” gelopen werd door Utrecht. Een promotie-bus, flyers en ons eigen HotCoil Magazine werden gebruikt om het protest te ondersteunen. De opkomst had meer kunnen zijn, maar doordat er tal van mensen dan gewoon moesten werken of geen vrij konden krijgen werd het aantal wat beperkter. Overigens zagen we dit elders in Europa ook. De aantallen voor Portugal, Frankrijk en Engeland zijn nog niet bekend op het moment van schrijven.

Nederland, Utrecht

huubl

De Europese TPD in de huidige hoedanigheid zorgt ervoor dat E-sigaretten van de 2e en de 3e generatie (het materiaal waarmee rokers de overstap naar het niet meer roken kunnen maken, wordt doorkruist. Alleen de eerste generatie E-sigaretten zijn dan nog toegestaan. Uit ervaring en onderzoek is gebleken dat deze E-sigaret-look-alikes (worden geproduceerd door o.a. big tobacco) geen blijvende overstap bewerkstelligen.

De 2e en 3e generatie dampers doen dit wel, en juist die worden verboden door de EU. Kortom de overheden zorgen ervoor dat rokers blijven roken en hen die overgestapt zijn op hedendaagse dampers (dus niet meer roken) niet meer de beschikking krijgen tot deze tabaksvervanger. De reden is het verlies aan accijnzen voor de overheden, die nog niet geheven worden op E-sigaretten. In Portugal wordt inmiddels wél accijns geheven op E-sigaretten, die veel hoger zijn dan op gewone kankerverwekkende sigaretten (die zijn daar een stuk goedkoper dan het 95% minder schadelijke alternatief). In Italië vond de rechter accijnzen op E-sigaretten ongrondwettig. Wij zijn het daar mee eens natuurlijk!

We zien een verschuiving van rokers naar dampers, terwijl het aantal rokers niet stijgt. De schatkist van de EU overheden zijn blijkbaar belangrijker dan de gezondheid van rokers en dampers.. u dus.

overzicht

Het protest was een “wakeup call” aan Europa om de publieke opinie in te laten zien dat dampen een vrije keus moet zijn en dat gezondheid vóór moet gaan op het “Dagobert Duck syndroom” bij overheden. Recent hebben longartsen een rechtszaak aangespannen tegen de overheid omdat deze tot de nek in de lobbywereld zitten van de grote tabaksfabrikanten.

bronnen: overzicht dampersprotesten, Nationale zorggids, Diepe inflitratie tabakslobby bij overheid, Nieuw onderzoek veegt eerdere beweringen over E-sigaret van tafel,