Acvoda en Esigbond nemen deel aan Normeringscommissie E-sigaret

NEN_normen1-300x251Acvoda en de Esigbond hebben hun plaats gekregen in de normeringscommissie voor E-sigaretten en Liquids binnen de Nederlandse Norm (NEN). Het voormalig Nederlands Normalisatie Instituut is door de Comité Européen de Normalisation gevraagd als onderdeel van een “denktank” om input te leveren waarbij het doel is tot een normering voor elektronische sigaretten en liquids te komen.

Op Europees niveau worden er werkgroepen samengesteld waaronder de werkgroep “Technische eisen E-sigaret” en “Normering meting nicotine in E-liquids”. De reeds aanwezige participanten in deze denktank zijn o.a. de Esigbond, RIVM, NVWA, Tabaksindustrie, “derden” partijen met belangen in de E-sigaret. Acvoda komt hier nu bij als participant met het doel de belangen van de gebruikers te behartigen binnen het tot stand brengen van de normering.

Deelname hieraan heeft er voor gezorgd dat Acvoda wel op kosten werd gejaagd (€ 2500,= per jaar, zo wordt gemeld). Een flink bedrag wat normaliter middels donaties uit de dampgemeenschap zou moeten worden verkregen, maar wat niet haalbaar bleek. Toch kan Acvoda meedoen hieraan omdat er een sponsor is (welke onbekend wenst te blijven volgens DampTV), die in elk geval voor deelname in het eerste jaar voorziet in de financiële middelen.

De volgende stap is het installeren van een onafhankelijke voorzitter, een vacature die nog niet is ingevuld en staat nog open tot en met 1 september 2015. Acvoda zoekt daarbij nog naar mensen die beroepsmatig bezig zijn met testen van chemische stoffen. Ook mensen die ervaring hebben met standaardisering en normeringen worden gezocht. Meer informatie kan men verkrijgen bij Acvoda zelf.

DampTV stelt verder dat in de UK en in Frankrijk al veel voorbereidend werk is verricht en hoopt op basis van dit werk een Nederlandse draai aan het geheel te kunnen geven waarbij voor Acvoda de belangen van de E-sigaretgebruikers voorop staan. Het hele traject zou minimaal drie jaar de tijd nemen. Acvoda is realistisch in haar bijdrage. Er zijn geen pretenties dat men erg veel invloed zal kunnen uitoefenen, maar Acvoda zal dit uiteraard wel proberen.

bronnen:Nederlandse Norm, DampTV afl. 12, item van 01u15

One thought on “Acvoda en Esigbond nemen deel aan Normeringscommissie E-sigaret

  • 22 juli 2015 at 22:38
    Permalink

    Lijkt me een goede ontwikkeling ……………

Comments are closed.